Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Activation of the polish coastal tourist reception region using the instrument of a Public-Private Partnership

Aleksander Szwichtenberg
 • Department of Economics and Management, Division of Tourism, Koszalin University of Technology
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0010-0

Activation of the polish coastal tourist reception region using the instrument of a Public-Private Partnership

Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation between the public sector and the private in order to carry out projects or services traditionally supplied by the public sector. This mode of investment is most commonly applied to the creation of technological infrastructure projects. According to the author PPP will allow coastal tourist communes (gminas) to speed up the implementation of the communication infrastructure, and the sport and recreational infrastructure which are presently major barriers to the development of the tourist economy. This is further confirmed by examples presented in this work.

Keywords: Public-Private Partnership; coastal communes (gminas); accompanying tourist infrastructure

 • European PPP Report (2005, 2007), DLA Piper Rudnicki Grey Cary www.dlapiper.com

 • Co-operation and Partnership in Tourism: A Global Perspective, WTO, Madrid 2004 Prepared for: Canadian Tourism Commission, World Tourism Organization, World Tourism Organization Business Council, Researched by: KPMG Canada.Google Scholar

 • Gołembski, G., (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań.Google Scholar

 • Guidelines for successful Public-Private Partnerships. European Commission, Directorate General Regional Policy, Brussels, 2003.Google Scholar

 • Jędrzejczyk, I., 2004, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji turystycznych projektów inwestycyjnych w regionie, [in:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, ed. G. Gołembski et al., Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Korbus, B., 2003, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.Google Scholar

 • Korbus, B., 2008, PPP jako forma realizacji zadań publicznych, Forum PPP, no 1(1).Google Scholar

 • Maksymiuk, Z., 2008, Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy o PPP? - Forum Dyskusyjne: Forum PPP, no 1(1).Google Scholar

 • Malinowski, A., 2008, Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy ,,,,,,,,,,o PPP? - Forum Dyskusyjne: Forum PPP, no 1(1).Google Scholar

 • Marciszewska, B., Miecznikowski, S., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój turystyki w regionie, [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.Google Scholar

 • Marciszewska, B., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze turystyki (polskie przykłady zastosowań), [in:] Działania w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, ed. A. Szwichtenberg, Strasburg-Koszalin.Google Scholar

 • Miecznikowski, S., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne jako potencjalny instrument rozwoju turystyki w województwie pomorskim, [in:] Polityka turystyczna, ed. A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga.Google Scholar

 • Pawlicz, A., 2008, Promocja produktu turystycznego - turystyka miejska, Difin, Warszawa.Google Scholar

 • Public-Private Cooperation. Ehancing. Tourism. Competitiveness. Conseil Professionnel OMT, WTO Business, Consejo Empresarial, WTO, Madrid, Spain October 2000.Google Scholar

 • Sołtysik, P., 2008, Przykład realizacji PPP z perspektywy sektora prywatnego - Hochtief PPP Solutions GmbH, Materiały z konferencji pt.: PPP w prawie i praktyce, Lovells, Warszawa (PowerPoint version).Google Scholar

 • Synthesis of public private partnership. Project for Road, bridges & tunnels from around the Word - 1985-2004, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration - Office of Policy, Waszyngton, 2005.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej nadmorskiej strefie rekreacyjnej, Wydawnictwo KONB, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2002, Ograniczona dostępność komunikacyjna polskiego Wybrzeża, [in:] Wybrane zagadnienia geografii transportu, ed. J. Wendt, Wydawnictwo US, Szczecin.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego Wybrzeża, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2007, Istota partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i możliwości jego realizacji w gminach nadmorskich w warunkach obecnie obowiązujących przepisów unijnych, [in:] Działania w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, ed. A. Szwichtenberg, Strasburg-Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2008a, PPP - metodą przyspieszonego rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej na polskim Wybrzeżu, [w:] Problemy Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce ‘relacje wzajemne morze-ląd’, Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (in print).Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2008b, PPP - jako najważniejsza droga realizacji inwestycji turystycznych na Wybrzeżu przy wykorzystaniu środków UE, [in:] Fundusze UE dla Gospodarki Morskiej, Gdynia 2008 (in print).Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2008c, Applications of PPP (Public-Private Partnership) in the tourist economy of Polish coast, ‘Wisnik Lwiwskogo Uniwersytetu’, Wipusk 24.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A., 2008d, Partnerstwo Publiczno-Prywatne a gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • Walczak, M., 2008, PPP korzyści i zagrożenia, Forum PPP, no 1(1).Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 77–82, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0010-0.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Sabine Baum
Eastern European Countryside, 2011, Volume 17, Number -1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in