Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The sightseeing attractions of Wrocław and their potential exploitation

Jerzy Wyrzykowski
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0012-y

The sightseeing attractions of Wrocław and their potential exploitation

The article presents the more important results of research concerning the sightseeing attractions of Wrocław which can then be used to inform the organisation of the tourism offer of the city.

Keywords: sightseeing attractions; tourism offer; tourist routes

  • Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1996a, Ocena walorów turystycznych Wrocławia. Część I materiałów do Studium uwarunkowań…, 1997, Wrocław (typewriting).Google Scholar

  • Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1996b, Zagospodarowanie turystyczne, organizacja ruchu turystycznego, produkty turystyczne i segmentacja rynku turystycznego. Część II do Studium uwarunkowań…, 1997, Wrocław (typewroting).Google Scholar

  • "Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski", 1971, Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

  • Rogalewski, O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Ruch Turystyczny, nr 1/2.Google Scholar

  • Stężowska, M., 2006, Próba oceny pojemności turystycznej ważniejszych obiektów krajoznawczych Wrocławia, Master's thesis at the Wrocław University Wrocław.Google Scholar

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, 1997, Biuro Rozwoju Wrocławia i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (typewriting).Google Scholar

  • Wyrzykowski, J. at all, 1999, Walory i oferta turystyczna miasta w opinii turystów, Wrocław 2000 Plus, z. 1(28), Urząd Miejski Wrocławia Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław.Google Scholar

  • Wyrzykowski, J. (ed.), 2004, Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 91–96, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0012-y.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in