Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście (the City Centre District) commemorating people and events from the history of the city

Jarosław Kazimierczak
 • Institute of the Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, 90-142 Łódź, Kopcińskiego 31
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2010-06-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0002-0

Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście (the City Centre District) commemorating people and events from the history of the city

The aim of this article is a classification of monuments and memorial plaques located in the area of Łódź-Śródmieście (the city centre district) in terms of their tourism value. The author, based on research and analysis, estimates their value as present or potential sites of interest for tourists visiting Łódź and their possible use for tourism aims.

Keywords: Łódź; memorial plaque; monument; tourism; sight-seeing; anthropogenic; tourism route

 • Badania ruchu turystycznego w Łodzi w 2008 roku, 2009, ROT WŁ, Łódź, 145 pp.Google Scholar

 • Kempa A., Zawadzka M., 2007, Tablice pamięci, Łódzkie inspiracje pamiαtkowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Łódź, 238 pp.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, 389 pp.Google Scholar

 • Krakowiak B, 208, Muzea jako miejski walor turystyczny, [in:] XXX Konwersatorium wiedzy o mieście. Funkcja turystyczna miast, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 205-214.Google Scholar

 • Kronenberg M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, 16/1, Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 21-32.Google Scholar

 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa, 341 pp.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 2000, Podstawy turystyki, Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 134 pp.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, p. 326.Google Scholar

 • Wiluś R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, t. 8, z. 1, pp. 57-74.Google Scholar

About the article


Published Online: 2010-06-30

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 20, Issue 1, Pages 11–16, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0002-0.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in