Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Tourism Studies: Situated within Multiple Disciplines or a single Independent Discipline? (discursive article)

Stanisław Liszewski
Published Online: 2011-06-21 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0007-8

Tourism Studies: Situated within Multiple Disciplines or a single Independent Discipline? (discursive article)

The article concerns the fundamentals of tourism studies and its methodology. After presenting the current situation, the author comments on the opinions of those whose aim it is to establish tourism studies as a fully independent discipline. This is followed by a presentation of the process of creating a ‘tourism studies’ which is not only multi-disciplinary, but above all an interdisciplinary basis for research. The article ends with a short reflection on the future of tourism studies and some conclusions. It is a discursive article.

Keywords: tourism; the place of tourism research among other fields of knowledge; a single independent tourism studies discipline (nauka o turystyce); tourism studies within multiple disciplines (nauki o turystyce); multi-disciplinary and inter-disciplinary research into tourism

 • Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.Google Scholar

 • Alejziak W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 231-248.Google Scholar

 • Alejziak W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo Pwsz, Sulechów, pp. 13-25.Google Scholar

 • Alejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków, no. 56.Google Scholar

 • Chojnicki Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, no. 2, pp. 11-23.Google Scholar

 • Dubisz S. (ed.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 4 (T-Z), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • GołEmbski G. (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Jafari J., 1987, System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych, Problemy Turystyki, no. 3, pp. 3-17.Google Scholar

 • Jansen-Verbeke M., 2010, Moja droga naukowa: Od geografii do turyzmu, od turyzmu do geografii turyzmu, Turyzm, vol. 20, no. 1, pp. 69-73.Google Scholar

 • JęDrusik M., 2005, Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Google Scholar

 • Kazimierczak M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kazimierczak M., 2010, O autonomii nauk w turystyce, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 11-20.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1962, Rozwój myśli geograficznej, [in:] Geografia powszechna, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Liszewski S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, Problemy Turystyki, vol. XVII, no. 3/4, pp. 105-111.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005, Koncepcje zintegrowanych badań nad turystyką, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum, vol. 2, IGiGP UJ, Kraków, pp. 105-113.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 7-19.Google Scholar

 • Łobożewicz T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 31, pp. 13-20.Google Scholar

 • Maciolek R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, no. 2, pp. 17-26, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Mcintosh R.W., Goeldner Ch.R., 1990, Tourism. Principles, Practises, Philosophies, John Wiley & Sons, New York.Google Scholar

 • Maik W., Przybecka-Maik M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, pp. 25-32.Google Scholar

 • Marak J., Wyrzykowski J., 2009, Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki, no. 12, pp. 165-180.Google Scholar

 • Mazurkiewicz L., 2005, Czy istnieje teoria turystyki?, Problemy Turystyki, vol. XXVIII, no. 3/4, pp. 155-167.Google Scholar

 • Mazurkiewicz L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, Turystyka i Rekreacja, AWF Warszawa, vol. 5, pp. 80-91.Google Scholar

 • Sikora J., 2001, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 81, pp. 81-83, Kraków.Google Scholar

 • Szymczak M., (ed.) 1979, Słownik języka polskiego, vol. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • Winiarski R., (ed.), 1999, 2004, Nauki o turystyce, Studia i Monografie, no. 7 (part 1 and 2), AWF, Kraków.Google Scholar

 • Winiarski R., Alejziak W. (ed.), 2005, Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków, Rzeszów.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcja, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Woźniak A., 2005, Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy, Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, pp. 45- 52.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-06-21

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 20, Issue 2, Pages 37–44, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0007-8.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Leszek Butowski
Journal of Tourism and Cultural Change, 2016, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in