Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Tourism versus spatial order: mutual relations

Meyer Meyer
 • Faculty of Management and Economics of Services, Department of Tourism Management, Unit of Tourism and Health Resort Economy, University of Szczecin
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar

Tourism versus spatial order: mutual relations

The relation between tourism and the spatial environment is characterized by mutual interaction. The proliferation of tourism and massive tourism development intensifies its impact on the spatial environment, yet the focus is usually placed on environmental degradation and the resulting distortion of spatial order. Concurrently, the significance of the spatial environment, and spatial order in particular, as one of the determinants of tourism development is understated. On a theoretical plane the relation seems obvious, yet once the practical dimension is considered, it becomes at least debatable.

Keywords: tourism; spatial order; tourism development determinants

 • Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Między autentycznością a kreacją - tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej, [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (ed.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 39-53.Google Scholar

 • Gaworecki W., 2003, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Gołembski G. (ed.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B, 2002, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, p. 38-56.Google Scholar

 • Kurek W. (ed.), 2008, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 75-86.Google Scholar

 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", 5/2.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] Turystyka w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym - człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo, G. Gołembski (ed.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113-126.Google Scholar

 • Meyer B. (ed.), 2006, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Meyer B., 2006, Regionalny produkt turystyczny jako efekt relacji pomiędzy grupami interesu, [in:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, S. Wodejko (ed.), SGH, Warszawa, pp. 337-347.Google Scholar

 • Meyer B., 2008a, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.Google Scholar

 • Meyer B., 2008b, Ład przestrzenny jako rezultat i determinanta rozwoju turystyki, [in:] Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (ed.), SGH, Warszawa, pp. 59-71.Google Scholar

 • Meyer B., 2009a, Kształtowanie przestrzeni przez turystykę, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 12, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 567, pp. 193-205.Google Scholar

 • Meyer B., 2009b, Historyczne i współczesne czynniki determinujące rozwój turystyki, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 11, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 521, pp. 205-219.Google Scholar

 • Meyer B., 2010, Nowe trendy w kreowaniu produktów turystycznych, "Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia", nr 9 (4), pp. 313-323.Google Scholar

 • Niezgoda A., Zmyślony P., 2003, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 116-129.Google Scholar

 • Panasiuk A. (ed.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 168-169.Google Scholar

 • Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (ed.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 39-53.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar


:

:


: Tourism, 21, 1-2, 25–32, 2080-6922, 0867-5856, https://doi.org/10.2478/v10106-011-0003-7.

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in