Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism product

Niezgoda Niezgoda
Published Online: 2012-01-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0004-6

The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism product

The article looks at environmental activities undertaken by the various stakeholders engaged in the development of a tourism product. Special attention is given to the impact of tourists' behaviour on tourist destination products and on future ecology-related actions of service providers. The meaning of environmental awareness is explained as well as its relationship with the concepts of sustainable tourism and eco-tourism. Some problems arising from demand for eco-products are discussed.

Keywords: tourism product; environmental awareness; sustainable tourism

 • Bohdanowicz, P., 2008, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.Google Scholar

 • Burger, T., 1996, Uwagi o świadomości ekologicznej, ‘Przegląd Powszechny’, nr 12.Google Scholar

 • Byrd, E. T., 2007, Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development, ‘Tourism Review’, vol. 62, No. 2, pp. 6-13.Google Scholar

 • Czerwińska, M., 2009, Znaczenie marketingu ekologicznego w turystyce, [in:] Marketing w rozwoju turystyki, J. Chotkowski (ed.), Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, pp. 198-208.Google Scholar

 • Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wyd. PWE, Warszawa.Google Scholar

 • Grönholm, S., 2010, Perceptions of rural needs and policy - the case of the archipelago of Turku, ‘Regions’, No. 278, Regional Studies Association, pp. 12-14.Google Scholar

 • Jedlińska, M., 2004, Proekologiczne potrzeby konsumentów. Marketing ekologiczny, S. Zaremba (ed.), Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 35-55.Google Scholar

 • Kasprzyk, K., 2006, Wielkopolski Park Narodowy - próba ochrony przestrzeni publicznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [in:] Współpraca popłaca, K. Kasprzak, M. Ornoch-Tabędzka (ed.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 7-26.Google Scholar

 • Krippendorf, J., 1982, Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, ‘Tourism Management’, No. 3.Google Scholar

 • Majewski, J., 2003, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja ‘Edukacja dla Demokracji’, Warszawa.Google Scholar

 • Majewski, J., 2008, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona?, [in:] Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (ed.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, pp. 185-198.Google Scholar

 • Michałowski, S., 1994, Problem świadomości ekologicznej i wychowania ekologicznego w Polsce na tle doświadczeń edukacji ekologicznej w RFN, [in:] Ekologiczne wyzwania Polski, Wyd. Kopia, Warszawa, pp. 21-75.Google Scholar

 • Niemczyk, A., 2008, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, [in:] Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (ed.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, pp. 71-82.Google Scholar

 • Niezgoda, A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • Niezgoda, A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, [in:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, B. Meyer (ed.), Zeszyty Naukowe, nr 590, Uniwersytet Szczeciński, pp. 643-652.Google Scholar

 • Niezgoda, A., 2011, A survey of Poznań residents on tourism development in the city, [in:] Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement, G. Gołembski (ed.), Poznań University of Economics Press, Poznań, pp. 99-132.Google Scholar

 • Pender, L., Sharpley, R. (ed.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • Pondel, H., 2007, Wykorzystanie koncepcji ekomarketingu w rynkowej walce o klienta. Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej ‘Millenium’, Gniezno, pp. 45-60.Google Scholar

 • Weaver, D., 2001, Ecotourism, John Wiley & Sons, Malbourne.Google Scholar

 • Willet, J., Cornwall, 2010, The experience economy and the tourist return, ‘Regions’, No. 278, Regional Studies Association, pp. 19-21.Google Scholar

 • Zaręba, D., 2000, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • www.dziennikturystyczny.pl

About the article


Published Online: 2012-01-31

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 21, Issue 1-2, Pages 33–39, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0004-6.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in