Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

An attempt at an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region: the example of north Karelia (Finland)

Katarzyna Kowalska
Published Online: 2012-08-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-012-0003-2

An attempt at an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region: the example of north Karelia (Finland)

The article presents a proposal for an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region. The holistic approach used in the author's master's thesis is given as an example. The article presents the results of a survey and ‘point bonitation’ (a ranking method) for the North Karelia region. In the summary, there is an attempt to assess the methods which were applied in the research.

Keywords: tourism attractiveness; ‘point bonitation’; methods of assessment of tourism attractiveness; integrated assessment of tourism attractiveness; North Karelia (Finland)

  • Kowalski R., 1996, Przegląd metod waloryzacji środowiska przy-rodniczego, Folia Turistica, 6, pp. 7-18.Google Scholar

  • Lehtipuu M., 1996, Finland a Lonely Planet travel survival kit, Lonely Planet, Finlandia, pp. 354-390.Google Scholar

  • Michowiak A., 2004, Waloryzacja turystyczna gminy Dubeninki w świetle różnych metod badawczych, Turyzm, 14/2, pp. 57-71.Google Scholar

  • Raivo P. J., 2002, The peculiar touch of the East: reading the postwar landscapes of he Finnish Orthodox Church, Social and Cultural Geography, 3/1, pp. 12-24.Google Scholar

  • Rogalewski O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 3-24.Google Scholar

  • Stasiak A., Włodarczyk B., Kaczmarek J., 2010, Produkt turystyczny - pomysł, organizacja, zarządzanie, chapter 2, PWE, Warszawa.Google Scholar

  • Virtamo P., Vuorjoki K., 2005, Outdoor Karelia Finland, PK Media Service Oy, Helsinki.Google Scholar

  • Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 36, Kraków, pp. 9-17.Google Scholar

  • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, pp. 20-32.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-08-13

Published in Print: 2012-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 22, Issue 1, Pages 21–28, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-012-0003-2.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in