Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Tourist product in experience economy

Andrzej Stasiak
Published Online: 2014-03-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003

Abstract

The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers’ emotions, impressions and experiences. Tourism has always been a particular “holiday experience industry”. In recent years, however, the importance of the conscious creation of emotional tourism products has become even greater; we may observe continuous efforts to multiply and intensify tourism experience. The key activities to achieve this goal include transforming tourism infrastructure into unique tourism attractions, enlarging traditional services/service packages by elements providing additional emotions and satisfaction, using modern technologies in order to add virtual entities to real tourism space (augmented reality), as well as to conveniently record tourism experience and share it with the public

Keywords: experience economy; modern tourism; tourist product; emotional product; holiday experience; augmented reality

References

 • BOGACZ T., 2012, Propozycje kulturowych doświadczeń w ofertach biur podróży i ich związek z nowym modelem konsumpcji, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy - klient nietuzinkowy, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81-94.Google Scholar

 • DUDEK M., 2005, Las Vegas - w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 9-52.Google Scholar

 • DUDEK M., 2006, Miasta-kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, pp. 105-132.Google Scholar

 • DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 269-282.Google Scholar

 • FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, pp. 135-144.Google Scholar

 • IDZIAK P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 219-237.Google Scholar

 • IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólna korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 259-268.Google Scholar

 • KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • KONOPSKA B., 2012, Nowa koncepcja organizacji podróży na przykładzie map samochodowych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • KOSTECKA J., 2007, Manufaktura - nowa przestrzeń turystycznorekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9-36.Google Scholar

 • KRUCZEK Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 71-80.Google Scholar

 • KRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2010, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.Google Scholar

 • LENIARTEK M.K., 2012, Muzeum jako „produkt planowanie postarzany”, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Go łembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113-125.Google Scholar

 • MACCANNELL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.Google Scholar

 • MAKOWSKI G., 2003, Świątynia konsumpcji - geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.Google Scholar

 • MARCISZEWSKA B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.Google Scholar

 • MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa, pp. 243.Google Scholar

 • MIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • MIEDZIŃSKA I., SZABLIKOWSKA-MANYŚ M., 2004, Współczesne tendencje wykorzystania czasu wolnego. Rozważania i peregrynacje, [in:] M. Kazimierczak (ed.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, pp. 99-105.Google Scholar

 • MIKOS von ROHRSCHEIDT A., 2011, Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu, [in:] Z. Kruczek (ed.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków.Google Scholar

 • MILEWSKA M., 2008, Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie, Turystyka i Hotelarstwo, 13, pp. 143-177.Google Scholar

 • MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • NIKIEL S., ZAWADZKI T., 2008, Realizm a wirtualna rzeczywistość - wirtualna rekonstrukcja zabytków architektonicznych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • NOWACKI M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, [in:] Z. Kruczek (ed.), Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa 14-15 października 2005 r., Proksenia, Kraków.Google Scholar

 • NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 267-284.Google Scholar

 • NOWACKI M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 11-28.Google Scholar

 • PARDEL P., 2008, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica, 30, 1(82), pp. 35-64.Google Scholar

 • PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285-296.Google Scholar

 • RITZER G., 2001, Cudowny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa.Google Scholar

 • ROUBA R., 2002, The Ultimate Holiday Experience - zmiany i tendencje w światowym cruisingu, Turystyka i Hotelarstwo, 2, pp. 41-55.Google Scholar

 • RYMARCZYK P., FEMIAK J., 2007, Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego, [in:] Z. Krawczyk, J. W. Sienkiewicz i E. Lewandowska-Tarasiuk (eds), Bariery kulturowe w turystyce, Almamer, Warszawa, pp. 163-174.Google Scholar

 • RYMARCZYK P., 2006, Turystyka jako zwierciadło współczesnej kultury konsumpcyjnej, [in:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (eds), Turystyka i rekreacja - wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 28-32.Google Scholar

 • SYKTA I., 2012, Ekonomiczny kontekst turystyki kulturowej - szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.Google Scholar

 • WILCZYŃSKI Ł., 2011, Questing - nowy trend w turystyce, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 53-59.Google Scholar

 • WIZA W., 2008, Muzea cyfrowe w przestrzeniach otwartych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • http://nocrestauracji.pl(30.06.2013). Google Scholar

 • http://nocrestauracji.pl(30.06.2013). Google Scholar

 • http://opencaching.pl(30.06.2013). Google Scholar

 • http://www.danslenoir.com(30.06.2013). Google Scholar

 • http://www.geocaching.com(30.06.2013). Google Scholar

 • http://www.geocaching.pl(30.06.2013). Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-11

Published in Print: 2013-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 23, Issue 1, Pages 27–36, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in