Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Touristically-attractive springs in the polish lowlands

Józef P. Girjatowicz
Published Online: 2014-03-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0005

Abstract

On the basis of available published materials and his own research, the author identifies the 27 most attractive springs in the Polish Lowlands. He describes their most important landscape and tourism assets - the relief of the spring outlet area, landforms, the character of the spring itself and the accompanying tourism infrastructure. The article presents available data regarding the water discharged by the springs: volume, temperature, colour and medicinal properties; as well as pointing to associated interesting natural features, examples of religious architecture and historical curiosities. The distribution of springs in the Polish Lowlands is uneven, with the majority found in the area of the morainic uplands, as well as in deeper river valleys and lake troughs

Keywords: springs; landscape and tourism assets; Polish Lowlands

References

 • ALEXANDROWICZ Z., DRZAŁ M., KOZŁOWSKI S., 1975, Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce, Studia Naturae 26.Google Scholar

 • BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MIKULSKI Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • BAŚCIK M., URBAN J., 2007, Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce, [in:] Źródła Polski - wybrane problemy krenologiczne, P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (eds.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • CHEŁMICKI W., JOKIEL P., MICHALCZYK Z., MONIEWSKI P., 2010, Rozmieszczenie i wydajność źródeł w Polsce, [in:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, A. Magnuszewski (ed.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, 2.Google Scholar

 • CHOIŃSKI A., KANIECKI A., 1996, Wody Ziemi, Wyd. Kurpisz, Poznań.PubMedGoogle Scholar

 • DOMIAN G., KUPIEC M., 2010, Źródła, [in:] Księga Puszczy Bukowej, G. Domian, K. Ziarnek (eds.), Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Szczecin.Google Scholar

 • DYNOWSKA I., 1986, Regionalne zróżnicowanie źródeł w Polsce, Folia Geographica, 18, Ser. Geographica Physica, Kraków.Google Scholar

 • DYNOWSKA I., TLAŁKA A., 1982, Hydrografia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • FORYSIAK J., MONIEWSKI P., 2006, „Piękne Źródło” w Imielniku, [in:] Źródła - środowiskowe aspekty badań, P. Moniewski, P. Tomalski, M. Ziułkiewicz (eds.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • GŁĄBIŃSKI Z. (ed.), 2009, Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.Google Scholar

 • JACKOWSKI A. (ed.), 1998, Miejsca święte Rzeczypospolitej, Wyd. Znak, Kraków.Google Scholar

 • JOKIEL P., MONIEWSKI P., ZIUŁKIEWICZ M. (ed.), 2007, Źródła Polski - wybrane problemy krenologiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • KONDRACKI J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • KRYGIER M. (ed.), 2007, Turystyczna encyklopedia Polski, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała.Google Scholar

 • KWIATEK J., LIJEWSKI T., 1993, Polska. Podręczny leksykon geograficzny, „Troja”, Toruń.Google Scholar

 • LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • ŁĘCKI W., 2005, Kanon krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.Google Scholar

 • MAIK W. (ed.), 2000, Polska I, Wyd. Kurpisz, Poznań.Google Scholar

 • MAKSYMIUK Z., MELA S., 1995, Źródła Polski Środkowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20.Google Scholar

 • MARCINEK K., CHRUŚCICKI D., 1976, Przewodnik po Polsce, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.Google Scholar

 • MIKULSKI Z., 1965, Zarys hydrografii Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • MILEWSKA M.I. (ed.), 1998, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • MONIEWSKI P., 2004, Źródła okolic Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • MONIEWSKI P., TOMALSKI P., ZIUŁKIEWICZ M. (eds.), 2006, Źródła - środowiskowe aspekty badań, t. I, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • OLACZEK R., 2008, Skarby przyrody i krajobrazu Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.Google Scholar

 • PASIECZNY R., BAJCAR A., OMILANOWSKA M., 2008, Atrakcje turystyczne Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.Google Scholar

 • POLESZCZUK G., ZAMOSNA J., ZIARNEK K., 1997, Monitoring wód źródliskowych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym, Przegląd Przyrodniczy, 9 (1-2).Google Scholar

 • STARKEL L. (ed.), 1999, Geografia Polski - środowisko przyrodnicze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WIŚNIEWSKI W., 1998, Lecznicze źródełka w miejscach sakralnych, Instytut Teologiczny Księży Marianów, Kraków.Google Scholar

 • ŻELAWSKI J., 2010, Odwiedził Brzesko, Instytut Teologiczny Księży Marianów, Kraków.Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-11

Published in Print: 2013-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 23, Issue 1, Pages 47–54, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0005.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Katarzyna Parszuto, Renata Tandyrak, Jolanta Grochowska, and Urszula Deleżuch
Folia Turistica, 2017, Volume 44, Page 63

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in