Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The Use of Holiday Biography in Generation-Based ‘Tourism Space’ Research

Joanna Kowalczyk-Anioł
Published Online: 2014-10-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0007

Abstract

The article presents the concept of generation-based ‘tourism space’ research using the holiday biography method. The author refers to her earlier research conducted among three generations of Łodź families. She discusses the biography method used in the research and approaches it from a geo-biographical point of view, showing possible ways of recording the phenomenon (the particular character of the source material collected) and the various options available at later stages of research - interpretation (choosing the analysis, measurement and presentation methods) - and generalization

Keywords: biographical method; geo-biography; holiday biography; tourism space; holiday space; tourism; tourist activity; holiday trips

References

 • ALEJZIAK W., 2011, Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, Turyzm, 21/1-2, s. 7-16.Google Scholar

 • ALEJZIAK W., 2000, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-177.Google Scholar

 • BABBIE E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy urlopowo-wakacyjne mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1.Google Scholar

 • HELLING I., 1985, Metoda badań biograficznych, Kultura i Społeczeństwo, 3.Google Scholar

 • KACZMAREK J., 2004, Geobiografia - historie życia a studia nad migracjami, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 5.Google Scholar

 • KACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • KEGLER D., 1990, Wypoczynek urlopowy rzemieślników Łodzi, master’s thesis, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.Google Scholar

 • KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego [Holiday space development of families of University of Łódź students], ŁTN, Łódź.Google Scholar

 • LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ŁTN, Łódź.Google Scholar

 • LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1995a, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-10-08

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 23, Issue 2, Pages 15–22, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0007.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in