Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Spatial and Morphological Effects of Tourism Urbanisation in the Łódź Metropolitan Area

Marzena Makowska-Iskierka
Published Online: 2014-10-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0009

Abstract

The article presents the effects of urbanisation that took place from 1979 to 2004, on the space of tourism areas in the rural-urban fringe of the Łódź Metropolitan Area. The study concerns morphological changes, i.e. land use, land plot development, as well as the technological and social infrastructure of 24 destinations

Keywords: urbanisation; tourism urbanisation; spatial aspect of the urbanisation process; metropolitan area; rural-urban fringe; tourism destinations

References

 • DOI K., 1957, The Industrial Structure of Japanese Prefectures, Proceedings of the IGU Regional Conference in Japan, Tokyo, pp. 310-316.Google Scholar

 • DZIEGIEĆ E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5/1, pp. 5-56.Google Scholar

 • FARACIK R., 2011, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, pp. 149-156.Google Scholar

 • JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica, 13, pp. 75-99.Google Scholar

 • JAŁOWIECKI B., 1972, Miasto i społeczne problemy urbanizacji, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, PWN, Warszawa, Kraków.Google Scholar

 • KORCELLI P., GAWRYSZEWSKI A., POTRYKOWSKA A., 1992, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Procesy urbanizacji, [in:] Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, Biuletyn KPZK PAN, XCVIII, pp. 12-34.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 33-54.Google Scholar

 • LUNDGREN J., 1974, On access to recreational lands in dynamic metropolitan hinterlands, Tourist Review, 29 (4), pp. 124-131.Google Scholar

 • MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2009, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, doctoral thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.Google Scholar

 • MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, 37, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • MARKOWSKI T., MARSZAŁ T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.Google Scholar

 • MATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, doctoral thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.Google Scholar

 • MATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 7, pp. 137-166.Google Scholar

 • NOWAKOWSKA M., 2000, Walory turystyczne miasta i gminy Stryków, master’s thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.Google Scholar

 • PEARCE D., 1989, Tourist development, Longman Group, New York, 2e.Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, 2010, Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.Google Scholar

 • ZIÓŁKOWSKI J., 1964, Socjologiczne aspekty urbanizacji w Europie.Niektóre problemy i kierunki badań, [w:] Urbanizacja a relacje społeczne wsi i miasta. Seria zagadnień społeczno-gospodarczych w kształtowaniu przestrzennym, t. 2, PWN, Warszawa, pp. 3-23.Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-10-08

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 23, Issue 2, Pages 33–42, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0009.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in