Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The Tourism Function of the Castles of the Knights of the Teutonic Order in Poland

Łukasz Musiaka
Published Online: 2014-10-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0011

Abstract

The author’s main objective is to define the level of development of the tourism function of the Teutonic Order castles found in the area of contemporary Poland. The author has taken into account both well-preserved and renovated castles, as well as those in a state of ruin. In order to achieve his goal, he analysed forms of castle development and numbers of tourists, which is the main measure of the tourism function. The final stage of the research was to define the tourism rank of the castles studied.

Keywords: castle; museum; hotel; tourism

References

 • ARSZYŃSKI M., 1995, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego wPrusach 1230-1454, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 244 pp.Google Scholar

 • ARSZYŃSKI M., 2000, Zamki i umocnienia krzyżackie, [in:] Z.H. Nowak, R. Czaja (red.), Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XIV wieku, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pp. 29-43.Google Scholar

 • BIESZK J., 2010, Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce, Bellona, 416 pp.Google Scholar

 • DASZKOWSKA M., 2002, Zamki gotyckie elementem promocji polskiej turystyki, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Malbork-Gdańsk, pp. 23-31.Google Scholar

 • GUERQUIN B., 1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa, 348 pp.Google Scholar

 • GULDA M., MAROSZEK K., 2002, Walory turystyczne zamków gotyckich w Polsce w ocenie studentów WSTiH, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Sport, Gdańsk, pp. 100-108.Google Scholar

 • KOSTRZEWA J., 1991, Funkcja turystyczna zamku w Malborku w świetle ruchu turystycznego, Turyzm, 1/1, pp. 73-98.Google Scholar

 • KUSZTAL M., 2008, Ruch turystyczny na Szlaku Zamków Gotyckich, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • MACHLAŃSKI P., 2008, Zamki województwa łódzkiego jako atrakcja turystyczna regionu, diploma thesis, Podyplomowe Studium Turystyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2010, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, 4-6, pp. 89-108.Google Scholar

 • MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., JĘDRYSIAK T., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 294 pp.Google Scholar

 • MUSIAKA Ł., 2007, Wpływ funkcji turystyczno-rekreacyjnej zamku w Gniewie na życie i gospodarkę miasta, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • MUSIAKA Ł., 2012, Wpływ funkcji turystycznej średniowiecznych zamków na życie społeczno-gospodarcze małych miast województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (na wybranych przykładach), doctoral thesis, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • MUSIAKA Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 201 pp.Google Scholar

 • NAROŻNIAK I., 2002, Szlakiem Zamków Gotyckich - oferta turystyczna województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Sport, Gdańsk, pp. 181-183.Google Scholar

 • PIEKARSKA E., 2002, Znaczenie walorów zabytkowych w budowaniu potencjału zrównoważonego rozwoju regionu. Studium przypadku - zamki gotyckie w turystyce województwa warmińsko-mazurskiego, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Sport, Gdańsk, pp. 56-65.Google Scholar

 • PIETRZAK J., 1994, Funkcja turystyczna zamku w Kórniku, Turyzm, 4/2, pp. 47-61.Google Scholar

 • PLUTA M., 1994, Funkcja turystyczna Zamku Królewskiego w Warszawie, Turyzm, 4/2, pp. 37-46.Google Scholar

 • ROUBA R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • SZWICHTENBERG A., 2002, Ocena bonitacyjna atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich Warmii i Mazur, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, Gdańsk, pp. 66-73.Google Scholar

 • TYBULCZUK A., 2013, Wykorzystanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne na przykładzie dworu Chotynia i zamku w Gniewie, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Google Scholar

 • ZANIEWSKI P., 2005, Szlakami zamków krzyżackich, Muza, Warszawa, 368 pp.Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-10-08

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 23, Issue 2, Pages 49–57, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0011.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in