Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

New Spaces and Forms of Tourism in Experience Economy

Andrzej Stasiak
Published Online: 2014-10-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012

Abstract

One of the best known economic theories of the early 21st c. is Pine & Gilmore’s of the experience economy (1999). This is nothing new for the tourism industry which has always been selling emotions, dreams and memories involving travel. Recently, however, it has become much more important to provide professionally (consciously and purposefully) prepared tourism products, strongly marked with emotion1. Efforts to create original experiences for tourists include not only various modifications of traditional tourism packages, but also a search for new recreation spaces and new forms of tourism. The aim of this article is to review new tourism-recreational areas (e.g. military areas, new churches, so-called ‘destination centres’, along with ordinary and extreme experience spaces), as well as new forms of travel and recreation (e.g. creative, event, sports, culinary or extreme tourism). The analysis includes those phenomena which above all are currently gaining in popularity as part of the tourist experience triad (WŁODARCZYK 2013)

Keywords: tourism space; forms of tourism; experience economy

References

 • ADAMCZYK J., 2011, Turystyka ekstremalna - popularność i niewykorzystany potencjał, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 3 (28).Google Scholar

 • ALEJZIAK W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań.Google Scholar

 • BRUMM K., 2012, Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasiak, pp. 84.Google Scholar

 • BUCZKOWSKA K., 2007, O wartościach turystyki stworzonej na bazie bestsellerów autorstwa Dana Browna (Kod Leonarda da Vinci, Anioły i demony), [in:] M. Kazimierczak (ed.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy - klient nietuzinkowy, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81-94.Google Scholar

 • DEREK M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem - nowy model turystyki miejskiej, Turystyka Kulturowa, 9;www.turystykakulturowa.org, pp. 5-17.Google Scholar

 • DUDEK M., 2005, Las Vegas - w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 9-52.Google Scholar

 • DUDEK M., 2006, Miasta kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, pp. 105-132.Google Scholar

 • DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 269-282.Google Scholar

 • DURYDIWKA M., 2003, Turystyka przygodowa, Prace i Studia Geograficzne, 32, pp. 159-172.Google Scholar

 • FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, pp. 135-144.Google Scholar

 • GRAVARI-BARBAS M., 2013, Aménager la ville par la culture et le tourisme, Wyd. Le Monitreur, Paryż.Google Scholar

 • IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 259-268.Google Scholar

 • JĘDRYSIAK T., MIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, pp. 294.Google Scholar

 • KOŁAKOWSKI L., 2004, Mini wykłady o maxi sprawach, Wyd. Znak, Kraków, pp. 312.Google Scholar

 • KOSTECKA J., 2007, Manufaktura - nowa przestrzeń turystycznorekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9-36.Google Scholar

 • KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Kluby wzajemnej gościnności - signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [in:] A. Stasiak (ed.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 141-156.Google Scholar

 • KOZAK M.W., 2012, Megaeventy sportowe: między biznesem a przeżyciem, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Google Scholar

 • KRUCZEK Z., 2009, Enoturystyka, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • LAWIN M., STASIAK A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [in:] A. Stasiak (ed.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, pp. 127-148.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113-125.Google Scholar

 • ŁOBOŻEWICZ T., BIEŃCZYK G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.Google Scholar

 • MAJEWSKI J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 7.Google Scholar

 • MAITLAND R., NEWMAN P. (ed.), 2009, World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon.Google Scholar

 • Mapa fortyfikacji Półwyspu Helskiego, 2013, Studio Projektowe - Arkadiusz Woźniakowski.Google Scholar

 • MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 267-284.Google Scholar

 • NOWACKI M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa?, [in:] W. Siwiński, D. R. Tauber, E. Mucha-Szajek (ed.), Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań, pp. 281-290.Google Scholar

 • ORZECHOWSKA J., 2009, Miasto subiektywnie - łódzkie podwórka przy ul. Piotrkowskiej, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 319-334.Google Scholar

 • PINE B. J., GILMORE J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.Google Scholar

 • PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd.WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285-296.Google Scholar

 • ROTTER-JARZĘBIŃSKA K., 2009, Turystyka kreatywna - nowy trend w rozwoju turystyki miejskiej, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81-92.Google Scholar

 • SHYTS O., 2011, Czarnobyl - miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ (promotor: B. Włodarczyk).Google Scholar

 • SOŁJAN I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 364.Google Scholar

 • STASIAK A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, 11, pp. 103-129.Google Scholar

 • STASIAK A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (ed.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • STASIAK A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] M.Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-51.Google Scholar

 • STASIAK A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, Turyzm, 23/1, pp. 29-38.Google Scholar

 • STASIAK A., TANAŚ S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, 8, pp. 9-42.Google Scholar

 • STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (ed.), Kultura i turystyka - miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, pp. 29-46.Google Scholar

 • SWARBROOKE J., BEARD C., LECKIE S., POMFRET G., 2007, Adventure Tourism. The New Frontier, Butterworth Heinemann, Oxford.Google Scholar

 • TANAŚ S., 2009, Tanatoturystyka, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (ed.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • TANAŚ S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 224.Google Scholar

 • TOMCZAK P., 2011, Fortyfikacje jako walor turystyczny miasta Hel, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ (promotor: I. Jażdżewska).Google Scholar

 • WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.Google Scholar

 • WILUŚ R., DUDA M., 2013, Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (ed.), Kultura i turystyka - miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, pp. 335-356.Google Scholar

 • http://www.ddayhel.pl (30.06.2013).Google Scholar

 • Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-10-08

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 23, Issue 2, Pages 59–67, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in