Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The Phenomenology of Tourism Space

Andrzej Kowalczyk
Published Online: 2014-11-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0001

Abstract

Although it is among the most frequently used notions in the study of tourism, the concept of tourism space is understood in a variety of ways. Similar to the term ‘geographical space’, it is often used intuitively, often in quite dissimilar contexts. This paper provides an analysis of the concept of ‘tourism space’ from the perspective of geography, based on a phenomenological approach.

Keywords: space; tourism; tourism space; phenomenology

References

 • ALBERS P., JAMES W., 1988, Travel photography: a methodological approach, Annals of Tourism Research, 15, 1, pp. 134-158.CrossrefGoogle Scholar

 • ANDRIOTIS K., 2009, Sacred site experience. A phenomenological study, Annals of Tourism Research, 36, 1, pp. 64-84.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • COHEN E., 1979, A phenomenology of tourist experiences, Sociology, 13, 1, pp. 179-201.CrossrefGoogle Scholar

 • COHEN E., 1988, Authenticity and commodization in tourism, Annals of Tourism Research, 15, 3, pp. 371-386.CrossrefGoogle Scholar

 • DE BOTTON A., 2003, The art of travel, Penguin Books, London.Google Scholar

 • EDENSOR T., 2007, Mundane mobilities, performances and spaces of tourism, Social and Cultural Geography, 8, 2 (April), pp. 199-215.Google Scholar

 • HAYLLAR B., GRIFFIN T., 2005, The precinct experience: a phenomenological approach, Tourism Management, 26, 4, pp. 517-528.CrossrefGoogle Scholar

 • JANSEN-VERBEKE M., 2010, Transformation from historic cityscapes to urban tourismscapes. A discussion note, Rivista di Scienze del Turismo, 2, pp. 31-49; http://www.ledonline.it/Rivista-Scienze-Turismo/Allegati/RST-I-2-03-Jansen-Verbeke.pdf (20.12.2013).Google Scholar

 • KACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 17-33.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka Kulturowa, 5 (maj), pp. 35-57; http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=55 (29.10.2013).Google Scholar

 • KULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • LISOCKA-JAEGERMANN B., 2011, Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź-Toruń, pp. 50-60.Google Scholar

 • MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Spectrum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.Google Scholar

 • MANSFELDT O.K., 2013, In-between tourism spaces and places: the dynamic design of tourist experiences, http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wpcontent/uploads/2013/08/mansfeldtsppaper.pdf (29.12.2013).Google Scholar

 • MAZURKIEWICZ L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Studia i Monografie, 140, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.Google Scholar

 • MERLEAU-PONTY M., 2005, Phenomenology of perception, Routledge - Taylor and Francis e-Library, London and New York, translated by C. Smith, https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/73535007/Phenomenology+of+Perception.pdf (04.04.2014).Google Scholar

 • METRO-ROLAND M.M., 2011, Tourists, signs and the city. The semiotics of culture in an urban landscape, Asghate Publishing Ltd. - Asghate Publishing Co., Farnham-Burlington.Web of ScienceGoogle Scholar

 • PRZECŁAWSKI K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar

 • RYKIEL Z., PIRVELI M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne; ujęcie krytyczne, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź-Toruń, pp. 130-147.Google Scholar

 • STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.Google Scholar

 • VAN DER DUIM R., 2007, Tourism scapes. An actor-network perspective, Annals of Tourism Research, 34, 4, pp. 961-976.Google Scholar

 • URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WANG X., 2006, Travel and cultural understanding comparating Victorian and Chinese literati travel writing, Tourism Geographies, 8, 3, pp. 213-232.CrossrefGoogle Scholar

 • WIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróżach, ser. „Horyzonty Nowoczesności” 66, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.Google Scholar

 • WINIARSKI R., ZDEBSKI J., 2008, Psychologia turystyki, ser. „Psychologia wobec współczesności. Psychologia biegu życia”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna - kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-27.Google Scholar

 • YARDE T.N. (no date), Embracing the everyday practising and performing tourism natures in the nature island, http://www.yorku.ca/cerlac/yarde.pdf (28.12.2013).Google Scholar

 • ZAHAVI D., 2012, Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, ser. „Myśl Filozoficzna”, Wyd. WAM, KrakówGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2014-11-20

Published in Print: 2014-01-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 1, Pages 9–15, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0001.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in