Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Urban Tourism Space Research Methods: Evolution and Patterns

Stanisław Liszewski
Published Online: 2014-11-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0004

Abstract

The author attempts to sum up research on urban tourism space conducted as a part of the tourism geography MA seminar at the University of Łódź. He checks and enhances the definition of tourism space and tests a method of analyzing the contents of guidebooks across time. He also defines the correlation between the range of forms of urban tourism space, changes to it as well as to population, and the past and the present functions of the city.

Keywords: urban tourism space

References

 • JAŻDŻEWSKA I. (ed.), 2011, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, XXIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • KARASEK K., 2013, Przestrzeń turystyczna Bydgoszczy, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2011, Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (Nowe spojrzenia na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.Google Scholar

 • LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [in:] Geografia. Człowiek. Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 55-65.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51-73.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2002, Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi, [in:] Atlas miasta Łodzi, Plansza XXXIX, Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, Turyzm, 19, 1-2, pp. 59-65.Google Scholar

 • MATCZAK A., 1995, Stan wiedzy o regionie, [in:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 166-201.Google Scholar

 • MATCZAK A. (ed.), 2008, Turystyka miejska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.Google Scholar

 • MROZIŃSKA J., 2006, Rozwój przestrzeni turystycznej Warszawy w XX wieku w świetle treści przewodników, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.Google Scholar

 • ROMER E., 1969, O geografii rozważania historyczne i metodologiczne, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, 153, Wrocław, pp. 205.Google Scholar

 • SZCZEPANIAK A., 2004, Rozwój przestrzeni turystycznej Krakowa na podstawie analizy treści przewodników turystycznych, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.Google Scholar

 • SZYMCZAK M. (ed.), 1979, Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, pp. 383.Google Scholar

 • WILUŚ R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8, 2, pp. 57-74.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2008, Dorobek naukowy łódzkiego ośrodka geograficznego w badaniach nad przestrzenią turystyczną, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów, pp. 39-48.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 268.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B. (ed.), 2011, Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 401.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna - kilka słów o istocie pojęcia, [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-27.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2011a, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 105-120.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2012, Nowe przestrzenie turystyczno-rekreacyjne w Łodzi w latach 2005-2010, [in:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 2, Plansza LXVI, Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź.Google Scholar

 • WYRZYKOWSKI J., 2011, Miasto polskie jako przedmiot zainteresowań turystycznych, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 211-218.Google Scholar

 • ŻEBROWSKA A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-11-20

Published in Print: 2014-01-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 1, Pages 35–44, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0004.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in