Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Influence of Tourism on the Spatial Development of Seaside Resorts: Selected Aspects

Małgorzata Durydiwka / Katarzyna Duda-Gromada
Published Online: 2014-11-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0007

Abstract

The paper presents the main trends in the development of seaside resorts worldwide and in Poland. Particular attention is called to the spatial aspects of this development. Based on their morphological differentiation, two forms of seaside resort in Poland can be distinguished: locations with a clearly heterogeneous spatial-functional structure, in which areas used for tourism are adjacent to others; and locations with a heterogeneous spatial-functional structure in which the tourism function is, to a certain extent, spatially isolated.

Keywords: seaside resorts; spatial development; tourism function; development of tourism facilities

References

 • DZIEGIEĆ E., 1991, Przemiany wsi rybackich pod wpływem rozwoju turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, pp. 107-120.Google Scholar

 • DZIEGIEĆ E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5, 1, pp. 5-56.Google Scholar

 • JAŻEWICZ I., 2006, Ruch turystyczny i baza noclegowa nadmorskiej miejscowości Rowy, [in:] T. Komornicki, Z. Podgórski (eds), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno- ekonomiczna. Dydaktyka, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 91-96.Google Scholar

 • KISTOWSKI M., KORWEL-LEJKOWSKA B., 2005, Wpływ istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na środowisko przyrodnicze i krajobraz, [in:] M. Dutkowski (ed.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna in Plus, Szczecin, pp. 107-111.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • KUREK W., 2007, Historia turystyki, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 50-65.Google Scholar

 • LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2002, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 77-109.Google Scholar

 • ŁABUZ T.A., 2002, Antropogeniczne zagrożenia dla rozwoju turystyki nadmorskiej na przykładzie wybrzeża województwa zachodniopomorskiego, źródło internetowe, http://bramaswiny.szc.pl/pdf/04.pdf (19.07.2013).Google Scholar

 • MIKA M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 406-482.Google Scholar

 • RYDZ E., JAŻEWICZ I., 2009, Development of seaside settlement in Baltic coastal zone on the example of Ustka community, Baltic Coastal Zone, 13, pp. 5-20.Google Scholar

 • SZYMAŃSKA W., 2012, Miasto Ustka jako uzdrowisko - rozwój przestrzenny i funkcjonalny, [in:] E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 209-236.Google Scholar

 • SZWICHTENBERG A., 2001, Współczesne problemy funkcjonowania turystyki w polskiej nadmorskiej strefie turystycznej, [in:] A. Szwichtenberg (ed.), Turystyka - szansą rozwoju społeczno- -gospodarczego regionu nadmorskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Katedra Turystyki Politechniki Koszalińskiej, Gdańsk-Hel, pp. 97-112.Google Scholar

 • WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WĘSŁAWSKI J.M., KOTWICKI L., GRZELAK K., PIWOWARCZYK J., SAGAN I., NOWICKA K., MARZEJON I., 2011, Przemysł turystyczny i przyroda morska na Półwyspie Helskim. Wstępna ocena wpływu turystyki i przemysłu rekreacyjnego na wartości naturalne przybrzeżnego ekosystemu morskiego na przykładzie Półwyspu Helskiego, WWF Polska.Google Scholar

 • www.apartamentyjeanette.pl (17.12.2013).Google Scholar

 • www.noclegi.pewniaki.pl (3.01.2014).Google Scholar

 • www.riu.com/es/Paises/espana/fuerteventura/clubhotel-riuoliva-beach-resort/index.jsp (25.03.2012).Google Scholar

 • www.stat.gov.pl (3.01.2014).Google Scholar

 • www.twojdomnadbaltykiem.pl. (10.09.2013).Google Scholar

 • www.zdrojowy.com.pl (3.01.2014). Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-11-20

Published in Print: 2014-01-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 1, Pages 59–65, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0007.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in