Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The Diversification of Tourism Space in Central Pomerania

Eugeniusz Rydz
Published Online: 2014-11-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0008

Abstract

Although it is among the most frequently used notions in the study of tourism, the concept of tourism space is understood in a variety of ways. Similar to the term ‘geographical space’, it is often used intuitively, often in quite dissimilar contexts. This paper provides an analysis of the concept of ‘tourism space’ from the perspective of geography, based on a phenomenological approach.

Keywords: space; tourism; tourism space; phenomenology

References

 • AUGUSTOWSKI B., 1977, Pomorze, Wyd. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • JAŻEWICZ I., 2011, Przestrzeń turystyczna Pojezierza Drawskiego na przykładzie gminy Czaplinek i Złocieniec, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 251-261.Google Scholar

 • KONDRACKI J., 1994, Geografia Polski. Makroregiony fizycznogeograficzne, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • KOZŁOWSKA B., 2009, Klimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 55-62.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 1, pp. 43-54.Google Scholar

 • Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2010. Informacje i opracowania statystyczne, 2011, GUS, US w Krakowie, Kraków.Google Scholar

 • MATCZAK A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 55-82.Google Scholar

 • PONIKOWSKA I., 2009, Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatycznozdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 170-173.Google Scholar

 • RYDZ E., 2005, Dostosowanie lecznictwa sanatoryjnego do potrzeb kuracjuszy na przykładzie sanatorium „Węgiel brunatny” w Kołobrzegu, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wyd. PAP, Słupsk, pp. 251-264.Google Scholar

 • RYDZ E., 2007, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk.Google Scholar

 • STRABUSZYŃSKA-LUPA A., 2009, Leczenie morzem, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 156-161.Google Scholar

 • SZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • WARSZYŃSKA J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, pp. 103-114.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcja, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-11-20

Published in Print: 2014-01-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 1, Pages 67–73, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0008.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in