Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Conditions and Prospects for the Development of Ornithological Tourism in Poland

Monika Kordowska / Sylwia Kulczyk
Published Online: 2015-04-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0012

Abstract

The article describes the present condition and the development trends of ornithological tourism in Poland. A questionnaire survey, participant observation and interviews have produced a description of Polish bird-watchers and ornithological tourism organizers. A partial distribution of bird-watching sites and needs for development have also been described. Polish ornithological tourism is at an early development stage, however, as in other countries, a dynamic growth of interest in this activity is found.

Keywords: ornithological tourism; wetlands; Poland

References

 • ANDERWALD D., 2007, Turystyka ornitologiczna - co to takiego?, [in:] Turystyka w obszarach Natura 2000, Z. Wnuk, M. Ziaja (eds.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.Google Scholar

 • BARTKOWSKI T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • BUSHELL R., EAGLES P. (eds.), 2007, Tourism and protected areas - benefits beyond boundaries, CABInternational, Wallingford.Google Scholar

 • CAKICI A., HARMAN S., 2007, Leisure involvement of Turkish birdwatchers, „Anatolia”, vol. 18, pp. 152-160.Google Scholar

 • COCKER M., 2001, Birders: tales of a tribe, Jonathan Cape, London.Google Scholar

 • COLLINS-KREINER N., MALKINSON D., LABINGER Z., SHTAINVARZ R., 2013, Are birders good for birds? Bird conservation through tourism management in the Hula Valley, Israel, „Tourism Management”, vol. 38, pp. 31-42.CrossrefGoogle Scholar

 • CONNELL J., 2009, Birdwatching, twitching and tourism: towards an Australian perspective, „Australian Geographer”, vol. 40, no. 2, pp. 203-217.CrossrefGoogle Scholar

 • CZECHOWSKI P., INDYKIEWICZ P., JERZAK L., 2008, Obserwacje awifauny. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 1: Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.Google Scholar

 • DWYER J.F., 1993, Customer diversity and the future demand for outdoor recreation. Proceedings of the 1993. Northeastern recreation research symposium, 1993 April 18-20, Saratoga Springs, NY. Gen. Tech. Rep. NE-185. PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.Google Scholar

 • JANECZKO E., ANDERWALD D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 2 (27), pp. 307-314.Google Scholar

 • KISTOWSKI M., ŚLESZYŃSKI P., 2010, Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 14, pp. 36-51.Google Scholar

 • KONDRACKI J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • KOWALCZYK A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • MARCZEWSKI A., BŁASZKOWSKA B. (no publication date), Rezerwat przyrody Beka. Przewodnik po ścieżce edukacyjnej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.Google Scholar

 • MĄDRAWSKA M., WYPYCHOWSKA D., 2002, Ruch turystyczny w Parku Narodowym „Ujście Warty”, [in:] J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruchy turystyczne - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.Google Scholar

 • MRÓZ B., 2006, Łąki zalewowe przy ujściu Wkry i Narwi - o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony; www.kp.org.pl/nasza wisla/pdf/srodkowawisla.pdf; 03.03.2014.Google Scholar

 • Nasza Barycz - blisko przyrody; http://nasza.barycz.pl (21.07. 2012).Google Scholar

 • Natura 2000, baza danych; http://natura2000.gdos.gov.pl/data files; 03.03.2014 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; www.otop.org.pl; 21.10.2012.Google Scholar

 • PARTYKA J. (ed.), 2002, Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.Google Scholar

 • POSKROBKO B., 2005, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.Google Scholar

 • SIMANGO S.S., 2011, The evolution, structure and market for birding tourism in South Africa; http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream /handle/10539/10384/Masters%20research%20report,%20fin al%20submission%20PDF.pdf?sequence=2; 01.07.2013.Google Scholar

 • Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków; www.stop.eko.org.pl; 02.08.2012.Google Scholar

 • SUCHANT R., BRAUNISCH V., 2004, Grouse and Tourism in Natura 2000 areas, Forstische Versuchs- und Forschunganstalt Baden -Würtenberg, Freiburg.Google Scholar

 • SWIANIEWICZ M., 2006, Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce na lata 2006-2013 wraz z planem działań i kalkulacją kosztów, Wyd. Naukowe Gabriel Borowski.Google Scholar

 • SZPILKO D., ZIÓŁKOWSKI R., 2010, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 2, no. 1, pp. 52-73. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”; www.bocian.org.pl; 02.08. 2012.Google Scholar

 • VASKE J.J., WITTMANN K., WILLIAMS T.V., HARDESTY K., SIKOROWSKI L., 2001, Wildlife Viewing in Colorado: A Review and Synthesis of Existing Data, Colorado State University, Fort Collins.Google Scholar

 • WEIDENSAUL S., 2007, Of a feather: a brief history of American birding, Hartcourt, Orlando.Google Scholar

 • WILK T., JUJKA M., KROGULEC J., CHYLARECKI P. (eds.), 2010, Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.Google Scholar

 • WILLIAMS S., LA MONTAGNE K., 2001, Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-04-18

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 2, Pages 15–21, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0012.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in