Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Art-Tourism Space In Łódź: The Example Of The Urban Forms Gallery

Justyna Mokras-Grabowska
 • Corresponding author
 • University of Łódź Institute of Urban Geography and Tourism Studies Department of Leisure and Qualified Tourism
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-04-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0013

Abstract

Łódź, as a city of huge post-industrial and modern art potential, has become in recent years a unique Polish tourism destination whose urban fabric constitutes a perfect background for street art. Examples are the murals of the Urban Forms Gallery (large format artworks) which contribute to revitalisation as well as the creation of new tourism assets to form a new tourism space: art-tourism space. The paper describes both the process of creating this space as well as its distinctive features.

Keywords: tourism space; art-tourism space; street art; murals of the Urban Forms Gallery in Łódź

References

 • AFFELT W.J., 2009, Technoestetyka, czyli moc oddziaływania zabytku techniki.Google Scholar

 • Dialogi wokół murali. Raport z badań opinii przeprowadzonych w ulicznych punktach konsultacyjnych, 2014, Urban Forms, Łódź.Google Scholar

 • DOMAŃSKI B., 2010, Rewitalizacja miast polskich - wybrane zagadnienia, [in:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.Google Scholar

 • KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, pp. 87-103.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, pp. 51-73.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Geografia jako nauka o środowisku, przestrzeni i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, ŁTN, Łódź.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, „Turyzm”, 18, 1, pp. 27-38.Google Scholar

 • NIŻYŃSKA A., 2011, Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Trio, Warszawa.Google Scholar

 • NOWACKI M., 2011, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, 23.Google Scholar

 • STASIAK A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm/Tourism”, 23, 2, pp. 65-74.Google Scholar

 • STĘPIEŃ B., 2010, Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Wyd. Księży Młyn, Łódź. Google Scholar

 • „Strategia zarządzania marką na lata 2010-2016”, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm/Tourism”, 21, 1-2, pp. 59-66. Google Scholar

 • www.offpiotrkowska.com. Google Scholar

 • www.urbanforms.org.Google Scholar

 • www.monopolis.lodz.pl.Google Scholar

 • www.fashionweek.pl. Google Scholar

 • www.lodzdesign.com. Google Scholar

 • www.galeria-lodzka.pl. Google Scholar

 • www.murale.mnc.pl. Google Scholar

 • www.wi-ma.org. Google Scholar

 • www.lodzartcenter.com. Google Scholar

 • www.panoramio.com.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-04-18

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 2, Pages 23–30, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0013.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in