Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The Tourism Function Of Rural Areas In Pomerania Province: Diversity And Change

Małgorzata Durydiwka
Published Online: 2015-11-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0018

Abstract

The aim of this paper is to present the spatial diversity of the tourism function in the rural areas of Pomerania province and the changes which occurred in 1995-2013. The tourism function has been determined by means of two characteristics: the number of tourists using accommodation and the number of businesses registered in the REGON system in sections H or I. To quantify the tourism function a synthetic measure has been used according to a procedure by Zioło (1973). Based on this, five levels of the development of the tourism function have been determined. The quantitative and spatial changes occurring in the development of the tourism function in rural areas have then been analyzed. Particular emphasis has been placed on the so-called tourism communes, i.e. those where the tourism function is at least at a ‘moderate’ level of development. For these communes, nine functional types have been determined, based on two characteristics (average duration of stay and share of year-round accommodation), changes which occurred in this respect in 1995-2013 have also been determined.

Keywords: tourism function; rural areas; Pomerania province

BIBLIGRAPHY

 • Airey D., Butler R., 1999, Tourism at the Regional Level, [in:] Future-Oriented Tourism Policy, AIEST, 41, St. Gallen, pp. 71-90.Google Scholar

 • Derek M., 2007, Gmina turystyczna – ujęcie metodologicznometodyczne, [in:] W. Kurek, R. Pawlusiński (eds.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, pp. 27-32.Google Scholar

 • Durydiwka M., 2008, Tourism classification of rural areas in Poland (on the example of the Pomeranian region). A methodological proposal, [in:] J. Makowski (ed.), On the social, economic and spatial transformations of the regions, University of Warsaw, Faculty of Geography and regional studies, Warsaw, pp. 207-219.Google Scholar

 • Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-49.Google Scholar

 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, 87-103.Google Scholar

 • Matczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Turyzm, 5, pp. 27-39.Google Scholar

 • Nawrot Ł., Zmyślony P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo ”Proksenia”, Kraków.Google Scholar

 • Parysek J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Wyd. UAM, Poznań.Google Scholar

 • Sikorska-Wolak I., 2005, Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, [in:] B. Sawicki, J. Bergier (eds.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, pp. 72-78.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • Wiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Zioło Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 6, pp. 95-116.Google Scholar

 • http://literat.ug.edu.pl/remus/0101.htm; 3.04.2015.

 • http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Na_szlaku; 6.04.2015.

 • http://www.midwig.pomorskie.eu/turystyka.html; 3.04.2015.

 • http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_04/pkd.htm; 15.02. 2015.

 • http://www.szwajcaria-kaszubska.pl; 3.04.2015.

About the article

Published Online: 2015-11-27

Published in Print: 2015-01-01


Citation Information: Turyzm, Volume 25, Issue 1, Pages 39–45, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0018.

Export Citation

© 2015 Małgorzata Durydiwka, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in