Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Evaluation And Development Opportunities Of The Disused Lutheran Cemeteries Within The Maskulińskie And Pisz Forest Divisions For Thanatourism

Sławomir Sobotka / Anna Długozima
Published Online: 2015-11-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0021

Abstract

This paper presents the results of a study of 67 disused Lutheran cemeteries situated in the Pisz and Maskulińskie Forest Divisions (the southern part of Warmińsko-Mazurskie Province). An inventory of gravestones and vegetation was compiled, and the types, sizes and geographical coordinates of the cemeteries were determined using a GPS receiver. The paper also presents an evaluation of the cemeteries, illustrated through examples in the Maskulińskie Forest Division. The best preserved and/or most interesting cemeteries are going to be included on a tourism trail.

Keywords: disused Lutheran cemeteries; thanatourism; memorial sites; cemetery vegetation; evaluation of cemeteries

BIBLIOGRAPHY

 • Andrzejewski M., Socha T., 1998, Fosfor i jego przydatność w badaniach archeologicznych, [in:] W. Śmigielski (ed.), Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, 9, Poznań, pp. 57-63.Google Scholar

 • Borysiak J., Pilarska E., 2014, Cechy tożsamości obszaru młodoglacjalnego w architekturze Krajobrazu nieczynnych cmentarzy ewangelickich (Pomorze Zachodnie, Polska), Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyroda, krajobraz, człowiek”, Barcin 26–27 czerwca 2014, Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Urząd Miasta i Gminy Barcin, Barcin.Google Scholar

 • Czarna A., Antkowiak W., 2008, Vascular plants in the former old town evangelical cemetery in Wschowa (The Wielkopolska Region), Botanika-Steciana, 12, pp. 71-78.Google Scholar

 • Czarna A., Piskorz R., 2005, Vascular flora of cemeteries in Zakopane town in the Tatry Mountains, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 373 (9), pp. 47–58.Google Scholar

 • Długozima A., 2011, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa.Google Scholar

 • Długozima A., Dymitryszyn I., Winiarska E., 2012, Wytyczne do rewaloryzacji i ochrony nieczynnych cmentarzy ewangelickich Nadleśnictwa Maskulińskie. Inwentaryzacja, analiza i ocena cmentarzy na terenie nadleśnictwa Maskulińskie, Warszawa (typescript).Google Scholar

 • Dorda A., 1995, Ciekawostki dendrologiczne na cmentarzu żydowskim w Cieszynie, Wszechświat, 86, 12, pp. 320-321.Google Scholar

 • Dubos R., 1986, Pochwała różnorodności, PIW, Warszawa.Google Scholar

 • Francis D., Kellaher L., 2005, The Secret Cemetery, Berg Publishers, Oxford.Google Scholar

 • Godet J.D., 1997, Drzewa i krzewy. Rozpoznawanie gatunków, Warszawa.Google Scholar

 • Holly G., 2007, Stan zachowania zabytkowych cmentarzy chrześcijańskich na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Roczniki Bieszczadzkie, 15, pp. 305-342.Google Scholar

 • Hołdyński C., Żurkowska T., 2001, Drzewa i krzewy opuszczonych cmentarzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, Rocznik Dendrologiczny, 49.Google Scholar

 • Jędrzejko K., Walusiak E., 2008, Flora gatunków naczyniowych oraz ich zespoły i mikrozbiorowiska na wybranych cmentarzach w regionie Podbeskidzia Zachodniego (Polska Południowa), Ekologia, 3, pp. 77-98. it.mragowo.pl/szlak-sentymentalny-po-starychcmentarzach,8,1954,pl.html; 29.12.2014 r.

 • King G.G., 2004, Michigan Historic Cemeteries Preservation Guide, Charter Township of Canton, Michigan.Google Scholar

 • Knercer W., 2004a, Cmentarze w krajobrazie, Olsztyn (typescript).Google Scholar

 • Knercer W., 2004b, Ocalić od zapomnienia, Rocznik Mazurski, 4.Google Scholar

 • Kolbuszewski J., 1996, Cmentarze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.Google Scholar

 • Kondracki J., 1998, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalik S., 2006, Społeczność lokalna a kultura lokalna, [in:] A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (eds.), Edukacja regionalna, Warszawa.Google Scholar

 • Lewandowski I., 2012, Trudne dzieciństwo ziemi. Warmia i Mazury 1945–1989, Olsztyn.Google Scholar

 • Lisowska M., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., 1994, Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy – wybrane aspekty analizy siedliskowej, Fragmenty Floristica et Geobotanica Series Polonica, 1, pp. 19–31.Google Scholar

 • Łaguna W., 2006, Rola starych cmentarzy w strukturze małych miast na przykładzie miasta Dzierzgonia, [in:] J. Rylke (ed.), Przyroda i miasto, t. VIII, Warszawa.Google Scholar

 • Majgier L., Rahmonov O., 2013, Zróżnicowanie roślinności w obrębie porzuconych cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Ryn, [in:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 22, Sosnowiec.Google Scholar

 • Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie Puszcza Piska. Mapa przyrodnicza skala 1: 100 000, Studio Avalon, Olsztyn.Google Scholar

 • Macioti M.I., 2006, Mity i magie ziół, Kraków.Google Scholar

 • Majdecka-Strzeżek A., 2008, Ukryta symbolika ogrodów, Zieleń Miejska, 11, p. 18.Google Scholar

 • Michałowski A., 2001, Architektura krajobrazu w końcu XX wieku. Znaczenie i zadania, [in:] Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków. Zeszyt dydaktyczny, Warszawa.Google Scholar

 • Oldenberg F.S., 2000, Przyczynek do poznania Mazur, Warszawa.Google Scholar

 • Pasierb J.S., 1995, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa.Google Scholar

 • Plan Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 2012, Krutyń.Google Scholar

 • Program gospodarczo-ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”, 2013, RDLP w Białymstoku i Olsztynie.Google Scholar

 • Rahmonov O., Jędrzejko K., Majgier L., 2010, The secondary succession in the area of abandoned cemeteries in northern Poland, [in:] Landscape ecology-methods, applications and interdisciplinary approach, M. Barancokova, J. Krajci, J. Kollar, I. Belcakova (eds.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 647–657.Google Scholar

 • Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Łódź.Google Scholar

 • Rhoads L., 1995, Death's Garden: Relationships with Cemeteries, Automatism Press, San Francisco.Google Scholar

 • Richter G., 1995, Kryteria planowania zieleni na cmentarzach, [in:] O. Czerner, J. Juszkiewicz (eds.), Sztuka cmentarzy, Wrocław.Google Scholar

 • Rudkowski T., 2004, O ochronę cmentarzy zabytkowych, Ochrona Zabytków, 1-2, pp. 104-114.Google Scholar

 • Seaton A.V., 1996, Guided by the dark: from thanatopsis to thana-tourism, International Journal of Heritage Studies, 2(4).Google Scholar

 • Stypiński P., 1978, Drzewa i krzewy cmentarzy Olsztyna, Rocznik Dendrologiczny, 35, pp. 153-161.Google Scholar

 • Szumański M., 2005, Strukturalizacja terenów zieleni, Wyd. SGGW, Warszawa.Google Scholar

 • Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Łódź.Google Scholar

 • Tanaś S., 2013, Cmentarz jako przestrzeń spotkań, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (eds.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Łódź, pp. 323–334.Google Scholar

 • Thomas L.V., 1991, Trup: czyli od biologii do antropologii, Łódź.Google Scholar

 • Wika S., Błońska A., Urbanek D., 2005, Szata roślinna nekropolii Katowic i Rybnika – studium porównawcze, [in:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, 36, pp. 61-67.Google Scholar

 • Żurkowska T., 2008, Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Borussia, Olsztyn.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-11-27

Published in Print: 2015-01-01


Citation Information: Turyzm, Volume 25, Issue 1, Pages 67–75, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0021.

Export Citation

© 2015 Sławomir Sobotka et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in