Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Annales UMCS, Biologia

The Journal of Maria Curie-Sklodowska University

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2083-3563
See all formats and pricing
In This Section

Chewing Lice (Insecta, Phthiraptera) of the White Stork (Ciconia ciconia L.) in Poland

Sławomira Fryderyk
 • Department of Invertebrate Zoology, University of Gdańsk, Piłsudskiego 46, Gdynia 81-378, Poland
/ Joanna Izdebska
 • Department of Invertebrate Zoology, University of Gdańsk, Piłsudskiego 46, Gdynia 81-378, Poland
Published Online: 2010-07-16 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10067-010-0017-6

Chewing Lice (Insecta, Phthiraptera) of the White Stork (Ciconia ciconia L.) in Poland

Typical parasitofauna of the White Stork includes four species that have already been reported in Poland but were known from a few records in central and southern part of the country. In this study an individual of the White Stork (Ciconia ciconia L.) that was found in Pomerania in 2005 was examined for ectoparasites. 253 specimens of lice of two species: Colpocephalum zebra (237) and Neophilopterus incompletus (16) were recorded; sex-ratio in the lice infracommunity was approximately 1:1, while the ratio of imagines to juvenile stages was ca. 5:1. Parasites showed clear host site preference - most specimens (91%) of C. zebra were found on the wings; while N. incompletus and the rest of C. zebra were observed on other parts of the body (neck, breast, flanks, back). This study is a first record of such high number of lice observed on the White Stork in Poland.

Wszoły (Insecta, Phthiraptera) bociana białego (Ciconia ciconia L.) w Polsce

Typową parazytofaunę bociana białego stanowią cztery gatunki, znane wcześniej w Polsce z nielicznych stwierdzeń z centralnej i południowej części kraju. Obecnie zbadano na obecność ektopasożytów bociana białego (Ciconia ciconia L.) znalezionego w 2005 roku na Pomorzu. Zebrano 253 wszoły należące do dwóch gatunków: Colpocephalum zebra (237 os.) i Neophilopterus incompletus (16 os.); proporcja płci w infrazgrupowaniu wszołów wynosiła w przybliżeniu 1:1, a proporcja imagines do stadiów juwenilnych ok. 5:1. Pasożyty wykazywały wyraźne preferencje topiczne - większość (91 %) okazów C. zebra pochodziło ze skrzydeł; z kolei N. incompletus i pozostałe C. zebra stwierdzono w innych okolicach ciała (szyja, pierś, boki, grzbiet). Obecne stwierdzenie jest pierwszym przypadkiem tak licznej obecności wszołów u bociana białego w Polsce.

Keywords: Chewing Lice; White Stork; Colpocephalumzebra; Neophilopterus incompletus

 • Adam C. 2007. Data on the chewing louse fauna (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from some Romanian autochthonous and exotic birds. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa". Vol. L: 145-210.

 • Dik B., Uslu U. 2006. Beyaz Leyleklerde (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) Görülen Mallophaga (Insecta) Türleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi 30: 220-225.

 • Eichler W. 1963. Mallophaga. [In:] Klassen und Ordnungen des Tierreichs. H. G. Bronns (ed.) 5. Bd.: Arthropoda, III. Abt: Insecta, 7 Buch b) Phthiraptera, Leipzig.

 • Fryderyk S., Kadulski S. 2006. Esthiopteridae, Rallicolidae (Phthiraptera: Ischnocera) and Ancistronidae (Phthiraptera: Amblycera) of birds occurring in the autumn and winter season in the Southern Baltic. [In:] Arthropods. Epidemiological Importance. A. Buczek, C. Błaszak (ed.). Wyd. Koliber, Lublin, 119-123.

 • Guziak R., Jakubiec Z. (eds) 2006. White Stork Ciconia ciconia L. in Poland in 2004. Results of the VIth International White Stork Census. PTPP "pro Natura", Wrocław.

 • Izdebska J. N. 2003. Bisonicola sedecimdecembrii (Mallophaga, Trichodectidae) - wszoł, który przetrwał? [In:] Stawonogi i żywiciele. A. Buczek, C. Błaszak (eds). Wyd. Liber, Lublin, 105-115.

 • Izdebska J. N., Fryderyk S. 2008. Morphological differentiation and interesting adaptations to parasitism in sucking lice and biting lice (Insecta, Phthiraptera). [In:] Arthropods. Influence on Host. A. Buczek, C. Błaszak (eds). Wyd. Akapit, Lublin, 21-28.

 • Kadulski S. 2007. Wszy i wszoły Phthiraptera. [In:] Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II. MiIZ PAN, 329-342.

 • Kadulski S., Izdebska J. N. 2006. Methods used in studies of parasitic arthropods in mammals. [In:] Arthropods. Epidemiological Importance. A. Buczek, C. Błaszak (eds). Wyd. Koliber, Lublin, 113-118.

 • Lanzarot M. P., Martin-Mateo M. P., Merino S., Fernandez-Garcia M. 2005. A redescription of Neophilopterus tricolor (Burmeister, 1838) (Insecta: Phthiraptera: Ischnocera: Philopteridae) from the black stork Ciconia nigra (L.) (Aves) with notes on its prevalence. J. Nat. Hist. 39: 3471-3480.

 • Złotorzycka J. 1959. Wszoły (Mallophaga) bocianów dzikich i hodowanych. Acta Parasit. Pol. 7: 171-177.

 • Złotorzycka J. 1961. Mallophaga from birds associated with the water environment in Poland. Acta Zool. Cracov. 7: 63-86.

 • Złotorzycka J. 1983. Mallophagenfunde aus Vögeln und Säugetieren in zoologischen Gärten. Angew. Parasitol. 24: 166-178.

 • Złotorzycka J. 1990. Pasożyty ptaków. Pasożytnicze stawonogi. Katalog fauny pasożytniczej Polski. Cz. IV, zesz. 3. PWN, Warszawa, Wrocław.

 • Złotorzycka J. 1994. Wszoły (Mallophaga). Część ogólna. Acta Univ. Wratislav., Wyd. Uniw. Wrocław.

 • Złotorzycka J., Modrzejewska M. 1988. Wszoły. Mallophaga. Katalog Fauny Polski. Cz. XIX, zesz. 1. PWN, Warszawa.

About the article


Published Online: 2010-07-16

Published in Print: 2009-01-01Citation Information: , ISSN (Online) 2083-3563, ISSN (Print) 0066-2232, DOI: https://doi.org/10.2478/v10067-010-0017-6. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in