Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Vegetable Crops Research Bulletin

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1898-7761
See all formats and pricing
More options …

Effects of Vermicompost, Fertilizer and Mulch on Plant Growth, Nodulation and Pod Yield of French Bean (Phaseolus vulgaris L.)

B. Singh / K. Pathak / A. Verma / V. Verma / B. Deka
Published Online: 2011-08-12 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-011-0013-7

Effects of Vermicompost, Fertilizer and Mulch on Plant Growth, Nodulation and Pod Yield of French Bean (Phaseolus vulgaris L.)

Integration of vermicompost and organic mulch as elements of vegetable production system sustain soil fertility and crop productivity. A field experiment was conducted with the objective to investigate the effects of vermicompost, NPK fertilizer and organic mulch on crop growth, nodulation and pod yield of French bean (Phaseolus vulgaris L.) with an ultimate aim of optimizing water and nutrient requirement in mild-tropical climate during dry season. The shoot growth traits, namely shoot length, number of primary branches, shoot fresh weight and shoot dry weight were increased by 28-63% through application of N P2O5 K2O 8:13:10 kg·ha-1 + vermicompost 3.75 t·ha-1 and by 5-50% in organic mulching treatments. Application of vermicompost reduced nodule fresh weight and nodule dry weight by 44.9 and 44.5%, respectively. Likewise, corresponding nodule number, nodule fresh weight and nodule dry weight were reduced by 8.6, 11.1 and 14.1% with organic mulching. Poor nodulations might be due to reduced oxygenation of the soils under vermicompost and organic mulch which is ultimately impeding the nitrogenase activity and biological nitrogen fixation. Mulching of French bean with dried grasses and crop residues are also led to higher single pod weight, pod length, pod weight/plant and pod yield by 10.9, 12.8, 20.1 and 20.2%, respectively. Present study shows that application of N P2O5 K2O fertilizer 8-15:13-25:10-20 kg·ha-1, vermicompost 2.50-3.75 t·ha-1, 4 cm thick mulch of dried crop residues and 50% irrigation is the most suitable and sustainable strategy to improve plant growth, pod formation and pod yield of French bean, and soil health of mild-tropical climate during dry season.

Wpływ Wermikompostu, Nawożenia Mineralnego i Ściółkowania na Wzrost Roślin, Tworzenie Brodawek Korzeniowch i Plon Strąków Fasoli Zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.)

Integracja wermikompostu i ściółek organicznych jako elementów systemu produkcji warzyw przyczynia się do utrzymania żyzności gleby i wydajności upraw. Przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem było zbadanie wpływu wermikompostu, nawozu NPK oraz ściółki organicznej na wzrost roślin, tworzenie brodawek korzeniowych i plon strąków fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.), a w końcowym rezultacie zoptymalizowanie zapotrzebowania na wodę i składniki mineralne w łagodnym klimacie tropikalnym w okresie pory suchej. Cechy wzrostu pędów, a mianowicie, długość pędu, liczba rozgałęzień głównych, świeża i sucha masa pędów, wzrosły o 28-63% dzięki zastosowaniu N P2O5 K2O 8:13:10 kg·ha-1 + wermikompost 3,75 t·ha-1 i o 5-50% po zastosowaniu ściółki organicznej. Zastosowanie wermikompostu zmniejszyło świeżą i suchą masę brodawek korzeniowych odpowiednio o 44,9 i 44,5%. Podobnie w przypadku ściółkowania organicznego, liczba brodawek korzeniowych, oraz świeża i sucha masa brodawek zostały zmniejszone o 8,6; 11,1 i 14,1%. Słabe tworzenie się brodawek korzeniowych może być spowodowane zmniejszonym natlenieniem gleby pod wermikompostem i ściółką organiczną, które ostatecznie utrudniają aktywność nitrogenazy i biologiczne wiązanie azotu. Ściółkowanie roślin fasoli zwyczajnej suszonymi trawami i resztkami pożniwnymi przyczyniło się również do większej masy pojedynczego strąka, długości strąka, masy strąka na roślinę oraz plonu strąków odpowiednio o 10,9; 12,8; 20,1 i 20,2%. Niniejsze badania pokazują, że zastosowanie nawozu N P2O5 K2O w dawce 8-15:13-25:10-20 kg·ha-1, wermikompostu w dawce 2,50-3,75 t·ha-1, i ściółki z suchych resztek pożniwnych o grubości 4 cm, oraz 50% nawadniania jest najbardziej odpowiednią i zrównoważoną strategią w celu poprawy wzrostu roślin, wytwarzania strąków i plonu strąków fasoli zwyczajnej, oraz zdrowotności gleby w łagodnym klimacie tropikalnym w okresie pory suchej.

Keywords: French bean (Phaseolus vulgaris); mulching; vermicompost; nodulation; pod yield; split plot design (SPD)

 • Adetunji I.A. 1990. Effect of mulches and irrigation on growth and yield of lettuce in semiarid region. Biotronics 19: 93-98.Google Scholar

 • Aggelides S.M., Londra P.A. 1999. Effect of compost produced from town waste and sewage sludge on the physical properties of a loamy and a clay soil. Bioresource Technology 71: 253-259.Google Scholar

 • Alam M.N., Jahan M.S., Ali M.K., Islam M.S., Khandaker S.M.A.T. 2007. Effect of vermicompost and NPKS fertilizers on growth, yield and yield components of red amaranth. Australian Journal of Basic and Applied Science 1 (4): 706-716.Google Scholar

 • Albiach R., Canet R., Pomares F., Ingelmo F. 2000. Microbial biomass content and enzymatic activities after application of organic amendments to a horticultural soil. Bioresource Technology 75: 43-48.CrossrefGoogle Scholar

 • Anikwe M.A.N., Mbah C.N., Ezeaku P.I., Onyia V.N. 2007. Tillage and plastic mulch effects on soil properties, and growth and yield of cocoyam (Colocasia esculenta) on an ultisol in south-eastern Nigeria. Soil and Tillage Research 93: 264-272.Google Scholar

 • Ansari A.A. 2008. Effect of vermicompost and vermiwash on the productivity of spinach Spinacia oleracea), onion (Allium cepa) and potato (Solanum tuberosum). World Journal of Agricultural Sciences 4 (5): 554-557.Google Scholar

 • Arancon N.Q, Edwards C.A., Bierman P. 2006. Influences of vermicomposts on field strawberries: Part 2. Effects on soil microbial and chemical properties. Bioresource Technology 97: 831-840.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Arguello J.A., Ledesma A., Nunez S.B., Rodriguez C.H., Goldfarb M.D.C.D. 2006. Vermicompost effects on bulbing dynamics, non-structural carbohydrate content, yield and quality of ‘Rosado Paraguayo’ garlic bulb. HortScience 41 (3): 589-592.Google Scholar

 • Arora V.K., Singh C.B., Sidhu A.S., Thind S.S. 2011. Irrigation, tillage and mulching effects on soybean yield and water productivity in relation to soil texture. Agricultural Water Management 98: 563-568.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Atiyeh R.M., Edwards C.A., Sulber S., Metzger J.D. 2001. Pig manure's vermicompost as a component of a horticultural bedding plant medium: Effects on physiochemical properties and plant growth. Bioresource Technology 78: 11-20.CrossrefGoogle Scholar

 • Azarmi R., Giglou M.T. Taleshmikail R.D. 2008. Influence of vermicompost on soil chemical and physical properties in tomato field. African Journal of Biotechnology 7 (14): 2397-2401.Google Scholar

 • Bhatt R., Khera K.L. 2006. Effect of tillage and mode of straw mulch application on soil erosion in the submountainous tract of Punjab, India. Soil and Tillage Research 88: 107-115.Google Scholar

 • Chanda G.C., Bhunia G., Chakraborty S.K. 2011. The effect of vermicompost and other fertilizers on cultivation of tomato plants. Journal of Horticulture and Forestry 3 (2): 42-45.Google Scholar

 • Ekinci M., Dursun A. 2009. Effects of different mulch materials on plant growth, some quality parameters and yield in melon (Cucumis melo L.) cultivars in high altitude environmental condition. Pakistan Journal of Botany 41 (4): 1891-1901.Google Scholar

 • Glab T., Kulig B. 2008. Effect of mulch and tillage system on soil porosity under wheat (Triticum aestivum). Soil and Tillage Research 99: 169-178.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Gupta A.K., Pankaj P.K., Upadhyaya V. 2008. Effect of vermicompost, farm yard manure, biofertilizer and chemical fertilizers (NPK) on growth, yield and quality of Abelmoschus esculentus. Pollution Research 27 (1): 65-68.Google Scholar

 • Liasu M.O., Ogundare A.O., Ologunde M.O. 2008. Effect of soil supplementation with fortified tithonia mulch and directly applied inorganic fertilizer on growth and development of potted okra plants. American Eurasian Journal of Sustainable Agriculture 2 (3): 264-270.Google Scholar

 • Marinari S., Masciandaro G., Ceccanti B., Grero S. 2000. Influence of organic and mineral fertilizers on soil biological and physical properties. Bioresource Technology 72: 9-17.CrossrefGoogle Scholar

 • Mascolo A., Bovalo F., Gionfriddo F., Nardi S. 1999. Earthworm humic matter produces auxin like effects on Daucus carota cell growth and nitrogen metabolism. Soil Biology and Biochemistry 31: 1303-1313.Google Scholar

 • Peyvast G., Olfati J.A., Madeni S., Forghani A. 2008. Effect of vermicompost on the growth and yield of spinach (Spinacia oleracea L.). Journal of Food Agriculture and Environment 6 (1): 110-113.Google Scholar

 • Prabha K.P, Loretta Y.L., Usha R.K. 2007. An experimental study of vermin-biowaste composting for agricultural soil improvement. Bioresource Technology 99: 1672-1681.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Premsekhar M., Rajashree V. 2009. Influence of organic manures on growth, yield and quality of okra. American Eurasian Journal of Sustainable Agriculture 3 (1): 6-8.Google Scholar

 • Rashidi M., Abbassi S., Gholami M. 2009. Interactive effects of plastic mulch and tillage method on yield and yield components of tomato (Lycopersicon esculentum). American Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science 5: 420-427.Google Scholar

 • Sailajakumari M.S., Ushakumari K. 2002. Effect of vermicompost enriched with rock phosphate on the yield and uptake of nutrients in cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Journal of Tropical Agriculture 40: 27-30.Google Scholar

 • Sarkar S., Paramanick M., Goswami S.B. 2007. Soil temperature, water use and yield of yellow sarson (Brassica napus L. var. glauca) in relation to tillage intensity and mulch management under rainfed lowland ecosystem in eastern India. Soil and Tillage Research 93: 94-101.Google Scholar

 • Sarkar S., Singh S.R. 2007. Interactive effects of tillage depth and mulch on soil temperature, productivity and water use pattern of rainfed barley (Hordeum vulgare L.). Soil and Tillage Research 92: 79-86.Google Scholar

 • Singh B.K, Pathak K.A., Boopathi T., Deka B.C. 2010. Vermicompost and NPK fertilizer effect on morphophysiological, yield and quality of tomato (Solanum lycopersicum). Veget. Crops Res. Bull. 73: 77-86. [DOI: 10.2478/v10032-010-0020-0]CrossrefGoogle Scholar

 • Suthar S. 2009. Impact of vermicompost and composted farm yard manure on growth and yield of garlic (Allium stivum L.) field crop. International Journal of Plant Production 3 (1): 27-38.Google Scholar

 • Suthar S., Choyal R., Singh S., Sudesh. 2005. Stimulatory effect of earthworm body fluid (vermiwash) on seed germination and seedling growth of two legumes. Journal of Phytological Research 18 (2): 219-222.Google Scholar

 • Vanlalhluana P.C., Sahoo U.K. 2011. Growth and yield of maize under different agroforestry systems exposed to varying cultural treatments in Mizoram, India. Sci Vis 11 (1): 11-15.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-08-12

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Vegetable Crops Research Bulletin, ISSN (Online) 1898-7761, ISSN (Print) 1506-9427, DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-011-0013-7.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Reza Raji, Niloufar hadizadeh, Mostafa Aalifar, and Mohammad Sadat-Hosseini
Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2016, Volume 19, Number 6, Page 1435
[2]
Waleed S. Alwaneen
Asian Journal of Plant Sciences, 2016, Volume 15, Number 3, Page 81
[3]
Mohammad-Reza Raji, Amin Hassankhah, Samira Aghaei, and Mostafa Aalifar
Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2016, Volume 19, Number 4, Page 954

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in