Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Vegetable Crops Research Bulletin

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1898-7761
See all formats and pricing
More options …

The Content of Biologically Active Compounds in Some Fruits from Natural State

Ewelina Hallmann
 • Faculty of Human Nutrition Sciences and Consumption, Department of Functional Food and Commodity, Division of Organic Food, Warsaw University of Life Science, Nowoursynowska 159 c, 02-776 Warsaw, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Emilia Orpel
 • Faculty of Human Nutrition Sciences and Consumption, Department of Functional Food and Commodity, Division of Organic Food, Warsaw University of Life Science, Nowoursynowska 159 c, 02-776 Warsaw, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ewa Rembiałkowska
 • Faculty of Human Nutrition Sciences and Consumption, Department of Functional Food and Commodity, Division of Organic Food, Warsaw University of Life Science, Nowoursynowska 159 c, 02-776 Warsaw, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-02-15 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-011-0020-8

The Content of Biologically Active Compounds in Some Fruits from Natural State

The ornamental plants with edible fruits can play several important functions, ensuring food for the wild animals and embellishing city parks, also these fruits contain high level of bioactive compounds and therefore provide valuable endorsement to the everyday diet. The previous studies of chemical composition of such fruits were fragmentary and superficial. Therefore, the purpose of the study was to analyse the content of major bioactive substances in these fruits.

The experiment was performed at the Laboratory of Division of Organic Food in 2010. The fruits of rowanberry (Sorbus aucuparia L.), flowering quince (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach), wild rose (Rosa rugosa Thunb.) and berry apple (Malus baccata) were selected for the study. The content of dry matter (by gravimetric method), vitamin C (by colorimetric method), carotenoids and polyphenols (by HPLC) have been determined. The results collected indicate that the fruits of wild rose were characterized by the highest diversity of biologically active compounds among the species examined. At the same time, in these fruits the highest content of vitamin C, lycopene, gallic acid, D-quercetin glucoside, and myricetin has been found compared to the fruits of the other species tested. The highest content of beta-carotene was typical for rowanberry fruits and they contained chlorogenic and caffeic acids as well as quercetin and luteolin which were not detected in the fruits of the other species. Flowering quince and berry apple fruits contained significantly more lutein in comparison with other unusual fruit species examined.

Zawartosc Zwiazków Biologicznie Czynnych w Róznych Owocach Ze Stanu Naturalnego

Gatunki roslin ozdobnych majacych jadalne owoce spelniaja wiele funkcji: srodowiskowa (ozdobne owoce stanowia pokarm dla ptaków, szczególnie w okresie zimowym oraz sa dekoracja drzew w parkach miejskich), zdrowotna (owoce zawieraja liczne zwiazki biologicznie czynne, pozytywnie dzialajace na organizm czlowieka), a takze zywieniowa (z owoców mozna wykonywac rózne przetwory stosowane jako dodatki w tradycyjnej kuchni). Dotychczasowe badania skladu chemicznego opisanych owoców sa fragmentaryczne i powierzchowne. Dlatego celem podjetych badan byla szczególowa analiza zawartosci najwazniejszych substancji bioaktywnych w tych owocach. Doswiadczenie wykonano w Laboratorium Zakladu Zywnosci Ekologicznej, w roku 2010. Do badan przeznaczono owoce jarzebu zwyczajnego (Sorbus aucuparia L.), pigwowca japonskiego (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach), rózy pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) oraz jabloni jagodowej (Malus baccata). W owocach zmierzono zawartosc suchej masy (PN-R-04013:1988), witaminy C (PN-A-75101-11:1990), karotenoidów (Helsper et al. 2003) oraz polifenoli (Hertog et al. 1992). Otrzymane wyniki wskazuja, ze owoce dzikiej rózy charakteryzowaly sie najwiekszym zróznicowaniem zwiazków biologicznie czynnych, w porównaniu z pozostalymi badanymi gatunkami. Jednoczesnie owoce te zawieraly najwiecej witaminy C, likopenu, kwasu galusowego, D-glikozydu kwercetyny i myrycetyny w porównaniu z owocami pozostalych gatunków. Najwieksza zawartosc beta-karotenu stwierdzono w owocach jarzebu zwyczajnego. Owoce tego gatunku zawieraly tez kwas chlorogenowy, kawowy oraz kwercetyne i luteoline, które to zwiazki nie zostaly wykryte w owocach innych badanych gatunków. W owocach pigwowca japonskiego oraz jabloni jagodowej stwierdzono najwyzsza zawartosc luteiny w porównaniu z pozostalymi badanymi gatunkami.

Keywords: rowanberry; wild rose; berry apple; flowering quince; polyphenols; carotenoids

 • Awad M. A., de Jager A., van Westing L. M. 2000. Flavonoid and chlorogenic acid levels in apple fruit: characterisation of variation. Sci. Hort. 83: 249-263Google Scholar

 • Boyer I., Liu R. H. 2004. Apple phytochemicals and their health benefits. Nutrit. J. 3: 5-8Google Scholar

 • Demir F., Özkan M. 2001. Chemical and technological properties of rose (Rosa canina L.) fruits grown wild in Turkey. J. Food Engineer. 47: 333-336.Google Scholar

 • Ercisli S. 2007. Chemical composition of fruits in some rose (Rosa spp.) species. Food Chem. 104: 1379-1384.Google Scholar

 • Ghazghazi H., Miguel M. G., Hasnaoui B., Sebei H., Ksontini M., Figueiredo A. C., Pedro L. G., Barroso J. G. 2010. Phenols, essential oils and carotenoids of Rosa canina from Tunisia and their antioxidant activities. Afric. J. Biotech. 9: 2709-2716.Google Scholar

 • Goodwin T. W. 1956. Studies in carotenogenesis. A survery of the polyenes in a number of ripe berries. J. Chem. Soc. 55: 2704-2708.Google Scholar

 • Hamauzu Y., Takedachi N., Miyasaka R., Makabe H. 2010. Heat treatment of Chinese quince polyphenols increases rat plasma levels of protocatechuic and vanillic acids. Food Chem. 118: 757-763.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Häkkinen S., Auriola S. 1998. High performance liquid chromatography with electrospray ionization mass spectrometry and diode array ultraviolet detection in the identification of flavonols aglycones and glycones in berries. J. Chromatogr. A 829: 91-100.Google Scholar

 • Helsper J. P. F. G., Vos de C. H. R., Mass F. M., Jonker H. H., Broeck van der H. C., Jordi W., Pot C. S., Keizer L. C. P., Schapendong A. H. C. M. 2003. Response of selected antioxidants and pigments in tissues of Rosa hybrida and Fuchsia hybrida to supplemental UV-A exposure. Physiol. Plant. 117: 171-178.Google Scholar

 • Hertog M. G. L., Hollman P. C. H., Venema D. P. 1992. Optimization of a quantitative HPLC determination of potentially anticarcinogenic flavonoids in vegetables and fruits. J Agric Food Chem 40: 1591-1598.Google Scholar

 • Hukkanen A. T., Pölönen S. S., Kärenlampi S. O., Kokko H. I. 2006. Antioxidant capacity and phenolic content of sweet rowanberries. J. Agric. Food Chem. 54: 112-119.Google Scholar

 • Kampuss K., Kampuse M., Berna E., Krûma Z., Krasanova I., Drudze I. 2009. Biochemical composition and antiradical activity of rowanberry (Sorbus L.) cultivars and hybrid with different Rosaceae L. cultivars. Lativian J. Aronom.: 59-65.Google Scholar

 • Kazaz S., Baydar H., Erbas S. 2009. Variations in chemical compositions of Rosa damascena Mill. and Rosa canina L. fruits. Czech J. Food Sci. 27: 178-184.Google Scholar

 • Mabellini A., Ohacoa E., Ochoaa M. R., Kesselera A. G., Márqueza C. A., Michelisb De A. 2011. Chemical and physical characteristics of several wild rose species. Int. J. Ind. Chem. 2: 158-171.Google Scholar

 • Nojavana S., Khaliliana F., Kiaiec F. M., Rahimic A., Arabanianc A., Chalavi S. 2008. Extraction and quantitative determination of ascorbic acid during different maturity stages of Rosa canina L. fruit. J. Food Comp. Anal. 21:300-305.Google Scholar

 • Ożarowski A., Jaroniewski W. 1987. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Wyd. IWWZ. [in Polish]Google Scholar

 • Strzelecka H., Kowalski J. 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa Wyd. PWN. [in Polish]Google Scholar

 • Padewska M. 2008. The importance of decorative trees and bushes for natural environment of Warsaw and estimation of nutritious value of selected fruits. M. Sci. thesis. WULS-SGGW.Google Scholar

 • Piir R., Niiberg T. 2003. Rowan in garden and kitchen Pihlakas aias ja köögis; Maahele Raamat: Tallin, Estonia. [in Estonian]Google Scholar

 • Polish Norm PN-R-04013:1988. Chemical analysis of plant material. Evaluation of the content of dry matter by scale method.Google Scholar

 • Polish Norm PN-A-04019:1998, Fruits and vegetables preservations. The samples preparation for chemical and physical analysis. The evaluation of vitamin C content.Google Scholar

 • Ros J. M., Laencina J., Hellin P., Jordan M. J., Vila R., Rumpunen, K. 2004. Characterization of juice in fruits of different Chaenomeles species. Lebensm. Wiss. Technol. 37: 301-307.Google Scholar

 • Setiawan B., Sulaeman A., Giraud D.W, Driskell J. A. 2001. Carotenoid content of selected Indonesian fruits. J. Food Comp. 14: 169-176Google Scholar

 • Tang Y., Yu X., Mi M., Zhao J., Wang J., Zhang T. 2009. Antioxidative property and antiatherosclerotic effects of the powder processed from Chaenomeles speciosa in apoe-/- mice. J.Food Biochem. 34: 535-548.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Wang Sh.Y. 2006. Berry fruits: Value-added products for health promotion; Chapter 5: Antioxidant capacity and phenolic content of berry fruits as affected by genotype, preharvest conditions, maturity, and postharvest handling. 156-163.Google Scholar

 • Wilska-Jeszka J., Los J., Pawlak M. 1992. Wild plants fruits as a source of catechins and protoanthocyanidins. Bull. Liasion-Groupe. Polyphenols 16: 246-250.Google Scholar

 • Wojdyło A., Oszmiański J., Bober I. 2008. The effect of addition of chokeberry, flowering quince fruits and rhubarb juice to strawberry jams on their polyphenol content, antioxidant activity and colour. Eur. Food Res. Technol. 227: 1043-1051.Web of ScienceGoogle Scholar

About the article


Published Online: 2012-02-15

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Vegetable Crops Research Bulletin, ISSN (Online) 1898-7761, ISSN (Print) 1506-9427, DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-011-0020-8.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Irena Baranowska-Bosiacka, Beata Bosiacka, Julita Rast, Izabela Gutowska, Jolanta Wolska, Ewa Rębacz-Maron, Kamila Dębia, Katarzyna Janda, Jan Korbecki, and Dariusz Chlubek
Biological Trace Element Research, 2017, Volume 178, Number 2, Page 327

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in