Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

World Political Science

Ed. by Cardinal, Linda


CiteScore 2018: 0.35

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.207
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.349

Online
ISSN
2363-4782
See all formats and pricing
More options …

How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s Success under the Co-Decision

Adam Kirpsza
 • Corresponding author
 • Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2018-06-02 | DOI: https://doi.org/10.1515/wps-2018-0005

Abstract:

The purpose of the article is to identify the conditions that affect the success of the European Parliament’s amendments in the ordinary legislative procedure. In the first step, hypotheses were delineated predicting the impact of specific factors on the effectiveness of EP demands. Subsequently, they were verified using the logistic regression. The results revealed that the EP is more likely to be successful in this procedure if it applies the following negotiation techniques. First, it bundles several legislative proposals in one package. Second, it persuades the European Commission to support its amendments. Third, it negotiates the legislative proposals in trilogues. Fourth, it is cohesive during negotiations. Fifth, it prolongs negotiations with the Council until the end of parliamentary term. Sixth, it designates a rapporteur from a country acting at the same time as the Council Presidency. Seventh, it negotiates with the Council when the Presidency legislative workload is high.

Streszczenie:

Celem artykułu jest identyfikacja warunków i technik negocjacyjnych, które wpływają na sukces poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej. W pierwszym kroku postawiono hipotezy dotyczące wpływu określonych czynników na skuteczność postulatów PE. Następnie zweryfikowano je za pomocą regresji logistycznej. Analiza empiryczna wykazała, że jeśli Parlament Europejski chce zwiększyć skuteczność swoich poprawek w zwykłej procedurze ustawodawczej, powinien podejmować siedem działań. Po pierwsze, łączyć kilka projektów w pakiet. Po drugie, formułować swoje postulaty w taki sposób, aby uzyskać dla nich poparcie ze strony Komisji. Po trzecie, negocjować projekty legislacyjne w trialogach. Po czwarte, prezentować w negocjacjach spójne stanowisko, czyli zgłaszać poprawki popierane przez znaczną większość posłów. Po piąte, przeciągać negocjacje na okres bliski końca kadencji PE. Po szóste, desygnować na sprawozdawcę projektu posła, który pochodzi z kraju pełniącego w tym samym czasie funkcję prezydencji w Radzie. Po siódme, prowadzić negocjacje z Radą w okresie, gdy państwo pełniące prezydencję jest bardzo zapracowane.

Keywords: EU legislation; European Parliament; European Union; ordinary legislative procedure; success of EP amendments

Słowa kluczowe: Parlament Europejski; prawodawstwo UE; sukces poprawek Parlamentu Europejskiego; Unia Europejska; zwykła procedura ustawodawcza

References

 • Bianco, Ana M. and Victor J. Yohai (1996) “Robust Estimation in the Logistic Regression Model.” In: (Helmut Rieder, ed.) Robust Statistics, Data Analysis and Computer Intensive Methods. Lecture Notes in Statistics. New York: Springer-Verlag.Google Scholar

 • Burns, Charlotte (2004) “Codecision and the European Commission: A Study of Declining Influence?” Journal of European Public Policy, 11(1):1–18.CrossrefGoogle Scholar

 • Burns, Charlotte (2005) “Who Pays? Who Gains? How do Costs and Benefits Shape the Policy Influence of the European Parliament.” Journal of Common Market Studies, 43(3):485–505.CrossrefGoogle Scholar

 • Checkel, Jeffrey T. (2005) “International Institutions and Socialization in Europe. Introduction and Framework.” International Organization, 59(4):801–826.Google Scholar

 • Cooper, Cary L. (1998) Theories of Organizational Stress. New York: Oxford University Press.Google Scholar

 • Costello, Rory and Robert Thomson (2011) “The Nexus of Bicameralism: Rapporteurs’ Impact on Decision Outcomes in the European Union.” European Union Politics, 12(3):337–357.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Costello, Rory and Robert Thomson (2013) “The Distribution of Power among EU Institutions: Who Wins under Codecision and Why?” Journal of European Public Policy, 20(7): 1025–1039.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Crombez, Christophe (1996) “Legislative Procedures in the European Community.” British Journal of Political Science, 26(2):199–228.CrossrefGoogle Scholar

 • Egeberg, Morten (1999) “Transcending Intergovernmentalism? Identity and Role Perceptions of National Officials in EU Decision-Making.” Journal of European Public Policy, 6(3):456–474.CrossrefGoogle Scholar

 • Egeberg, Morten (2006) “Executive Politics as Usual: Role Behaviour and Conflict Dimensions in the College of European Commissioners.” Journal of European Public Policy, 13(1):1–15.CrossrefGoogle Scholar

 • Elgström, Ole and Christer Jönsson (2000) “Negotiation in the European Union: Bargaining or Problem-Solving?” Journal of European Public Policy, 7(5):684–704.CrossrefGoogle Scholar

 • Farrell, Henry and Adrienne Héritier (2004) “Interorganizational Negotiation and Intraorganizational Power in Shared Decision Making: Early Agreements Under Codecision and Their Impact on the European Parliament and Council.” Comparative Political Studies, 37(10):1184–1212.CrossrefGoogle Scholar

 • Franchino, Fabio and Camilla Mariotto (2012) “Explaining Negotiations in the Conciliation Committee.” European Union Politics, 14(3):345–365.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Golub, Jonathan (2008) “The Study of Decision-Making Speed in the European Union. Methods, Data and Theory.” European Union Politics, 9(1):167–179.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Häge, Frank (2007a) “Committee Decision-making in the Council of the European Union.” European Union Politics, 8(3):299–328.CrossrefGoogle Scholar

 • Häge, Frank (2007b) “The Division of Labour in Legislative Decision-Making of the Council of the European Union.” Journal of Legislative Studies, 13(4):497–516.CrossrefGoogle Scholar

 • Heisenberg, Dorothee (2005) “The Institution of ‘Consensus’ in the European Union: Formal versus Informal Decision-Making in the Council.” European Journal of Political Research, 44(1):65–90.CrossrefGoogle Scholar

 • Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow (2000) Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar

 • Kardasheva, Raya (2009a) “The Power to Delay: The European Parliament’s Influence in the Consultation Procedure.” Journal of Common Market Studies, 47(2):385–409.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Kardasheva, Raya (2009b) Legislative Package Deals in EU Decision-Making: 19992007, thesis submitted to the European Institute of the London School of Economics.Google Scholar

 • Kardasheva, Raya (2013) “Package Deals in EU Legislative Politics.” American Journal of Political Science, 57(4):858–874.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Kirpsza, Adam (2013) “Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską.” In: (Kamil Ławniczak, ed.) Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej. Warsaw: University of Warsaw Press.Google Scholar

 • Kirpsza, Adam (2015a) “‘Nie chcę, ale muszę’. Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach.” In: (Konstanty A. Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak, eds.) Teorie i metody w studiach europejskichV Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów. Warsaw: ASPRA-JR.Google Scholar

 • Kirpsza, Adam (2015b) “Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.” In: (Konstanty A. Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz, eds.) Integracja europejska. Główne obszary badawcze. Warsaw: University of Warsaw Press.Google Scholar

 • Kirpsza, Adam (2015c) “Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej).” Politeja 3(35):419–444.Google Scholar

 • König, Thomas, Bjorn Lindberg, Sandra Lechner and Winfried Pohlmeier (2007) “Bicameral Conflict Resolution in the European Union: An Empirical Analysis of Conciliation Committee Bargains.” British Journal of Political Science, 37(2):281–312.CrossrefGoogle Scholar

 • Kurpas, Sebastian, Caroline Grøn, Piotr M. Kaczyński (2008) The European Commission after Enlargement: Does More Add Up to Less?, CEPS Special Report, February.Google Scholar

 • Lewis, Jeffrey (1998) “Is the ‘Hard Bargaining’Image of the Council Misleading? The Committee of Permanent Representatives and the Local Elections Directive.” Journal of Common Market Studies, 36(4):479–504.CrossrefGoogle Scholar

 • Lewis, Jeffrey (2005) “The Janus Face of Brussels. Socialization and Everyday Decision Making in the European Union.” International Organization, 59(4):937–971.Google Scholar

 • Lewis, Jeffrey (2010) “How Institutional Environments Facilitate Co-operative Negotiation Styles in EU Decision-Making.” Journal of European Public Policy, 17(5):648–664.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • McKibben, Heather Elko (2010) “Issue Characteristics, Issue Linkage, and States’ Choice of Bargaining Strategies in the European Union.” Journal of European Public Policy, 17(5):694–707. European Parliament Legislative Observatory (WWW), http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do.CrossrefWeb of Science

 • Pittella, Gianni, Alejo Vidal-Quadras and Georgios Papastamkos (2014) Activity Report on Codecision and Conciliation, 14 July 2009 – 30 June 2014 (7th parliamentary term), DV\1031024EN.doc.Google Scholar

 • Powell, Walter W. and Paul J. DiMaggio (ed.) (1991) The New Institutionalism in Organizational Analysis. London: University of Chicago Press.Google Scholar

 • Rasmussen, Anne (2003) “The Role of the European Commission in Co-decision – A Strategic Facilitator Operating in a Situation of Structural Disadvantage.” European Integration Online Papers, 7(10):17.Google Scholar

 • Reh, Christine, Adrienne Héritier, Edoardo Bressanelli and Christel Koop (2010) The Informal Politics of Legislation: Explaining Secluded Decision-Making in the European Union. Paper prepared for the APSA Annual Convention, Washington. European Council Documents Register (WWW), http://register.consilium.europa.eu/content/ int?lang=PL&typ=ADV.

 • Riedel, Rafał (2014) Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Analiza ról prezydencji w okresie przejściowym. Opole: University of Opole Press.Google Scholar

 • Risse, Thomas (2000) “Let’s Argue!”: Communicative Action in World Politics.” International Organization, 54(1):1–39.CrossrefGoogle Scholar

 • Schalk, Jelmer, René Torenvlied, Jeroen Weesie and Frans Stokman (2007) “The Power of the Presidency in EU Council Decision-Making.” European Union Politics, 8(2):229–250.CrossrefGoogle Scholar

 • Tallberg, Jonas (2003) “The Agenda-Shaping Powers of the EU Council Presidency.” Journal of European Public Policy, 10(1):1–19.CrossrefGoogle Scholar

 • Thomson, Robert (2008) “The Council Presidency in the European Union: Responsibility with Power.” Journal of Common Market Studies, 46(3):593–617.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Tsebelis, George, Christian B. Jensen, Anastassios Kalandrakis and Amie Kreppel (2001) “Legislative Procedures in the European Union: An Empirical Analysis.” British Journal of Political Science, 31(4):573–599.Google Scholar

 • Warntjen, Andreas (2010) “Between Bargaining and Deliberation: Decision-Making in the Council of the European Union.” Journal of European Public Policy, 17(5):665–679.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2018-06-02

Published in Print: 2018-04-25


Citation Information: World Political Science, Volume 14, Issue 1, Pages 123–144, ISSN (Online) 2363-4782, ISSN (Print) 2363-4774, DOI: https://doi.org/10.1515/wps-2018-0005.

Export Citation

©2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in