Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung

Ed. by Haferkamp, Hans-Peter / Oestmann, Peter / Rückert, Joachim

Online
ISSN
2304-4861
See all formats and pricing
More options …
Volume 55, Issue 1

Issues

Volume 82 (1965)

Volume 79 (1962)

Jan Ptaśnik († Professor an der Universität Lemberg), Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Michał Patkaniowski, Krakowska rada miejska w wiekach średnich. Tadeusz Ereciński, Prawo przemyslowe m. Poznania w XVIII w. Kazimierz Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie ostatniej woli na Podhalu w XVII i XVIII w.

Heinrich Felix Schmid
Published Online: 2013-01-01 | DOI: https://doi.org/10.7767/zrgga.1935.55.1.493

About the article

Published Online: 2013-01-01

Published in Print: 1935-08-01


Citation Information: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, Volume 55, Issue 1, Pages 493–518, ISSN (Online) 2304-4861, ISSN (Print) 0323-4045, DOI: https://doi.org/10.7767/zrgga.1935.55.1.493.

Export Citation

© 2013 by Böhlau Verlag GmbH & Co.KG.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in