Changes in retention characteristics of 9 historical artificial water reservoirs near Banská Štiavnica, Slovakia

Daniel Kubinský 1 , Karol Weis 2 , Jakub Fuska 3 , Milan Lehotský 4 ,  and František Petrovič 1
 • 1 Constantine the Philosopher University in Nitra
 • 2 University of Matej Bel Banska Bystrica, Slovakia
 • 3 Slovak University of Agriculture, Slovakia
 • 4 Slovak Academy of Sciences, Slovakia

Abstract

The article is focused on the evaluation of accumulation volume changes in 9 water reservoirs near Banská Štiavnica (Slovakia) by comparing historical maps and using modern bathymetric surveying technologies. The mining region of Banská Štiavnica has been inscribed into the UNESCO List of the World and Cultural Heritage in 1993. Accumulation and transfer of sediments depend mainly on changes of land cover in the watersheds that lead to the loss of retention capacity and reduction of life span of reservoirs. The results of a comparison of two 3D models, one created from historic documentation and the other created from data of field surveying have shown overall reduction in the volume of water totalling 446484m3, i.e. 16.70%from past to current time. Causes of sedimentation were searched in watersheds changes over time. These were identified by comparison of historical aerial imagery (1949) with existing aerial photographs.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Novák J., Vznik a význam rybníkov v okolí Banskej Štiavnice v minulosti a možnosti ich ďalšieho využívania, Acta geographica Universitatis Comenianae 1975, 13, 39–63 (In Slovak).

 • [2] Weis K., Kubinský D., Využitie vodstva na bansko-technické účely v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne. Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných zdrojov na strednom Pohroní. Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 2011, 100–122 (In Slovak).

 • [3] Hydroconsult, Banskoštiavnická oblasť – štúdia, Bratislava, 1991 (In Slovak).

 • [4] Hollister J., Milstead W.B., Using GIS to estimate lake volume from limited data, Lake and ReservoirManagement 2010, 26, 3, 194–199.

 • [5] Gellis A.C., Webb R.M.T., MCintyre S.C., Wolfe W.J., Land-Use Effects on Erosion, Sediment Yields, and Reservoir Sedimentation: A Case Study in the Lago Loíza Basin, Puerto Rico, Physical Geography 2006, 27, 1, 39–69.

 • [6] Ahmed K.B., Sanchez M., A study of the factors and processes involved in the sedimentation of Tarbela reservoir, Pakistan, Environmental earth sciences 2011, 62, 5, 927–933.

 • [7] Pradhan D., Ancev T., Drynan R., Harris M., Management of Water Reservoirs (Embungs) in West Timor, Indonesia, Water resources management 2011, 25, 1, 339–356.

 • [8] Ristić R., Ljujić M., Despotović J., Aleksić V., Radić B., Nikić Z., Milčanović V., Malušević I., Radonjić J., Reservoir sedimentation and hydrological effects of land use changes-case study of the experimental dičina river watershed, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2013, 8, 1, 91–98.

 • [9] Smolková V., Pánek T., Hrádecký J., Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians. Geomorfologický sborník 8: Sborník abstraktů. Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Česká asociace geomorfologů, 2009.

 • [10] Galia T., Hrádecký J., Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2010, 43–48 (In Czech with English summary).

 • [11] Galia T., Hrádecký J., Bedload transport and morphological effects of high-magnitude floods in small headwater streams – Moravskoslezské Beskydy Mts, (Czech Republic), Journal of Hydrology and Hydromechanics 2011, 59, 4, 238–250 (In Czech with English summary).

 • [12] Škarpich V., Galia T., Hrádecký J., Peč J., Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy), Geol. výsk. Mor. Slez. v r. 2010, 2010, 199–204 (In Czech).

 • [13] Pauk J., Miklós L., Tremboš P., Vývoj erózno sedimentačných procesov vodnej nádrže Ružín: Čiastková správa D – Krajinnoekologické princípy ochrany nádrže pred zanášaním. ESPRIT, Banská Štiavnica, 1997, 1–46 (In Slovak).

 • [14] Kočický D., Pauk J., Kočická E., Gargalovič R., Vágó Z., Vazan V., Weis K., Erózno-sedimentačné procesy na VN Klenovec. Esprit s.r.o, Banská Štiavnica, 2002 (In Slovak).

 • [15] Childs J.R., Snyder N.P., Hampton M.A., Bathymetric and geophysical surveys of Englebright Lake, Yuba-Nevada Counties, California, US Geological Survey Open-File Report 03-383, 2003, 1–20.

 • [16] Odhiambo B.K., Boss S.K., Integrated echo sounder, GPS, and GIS for reservoir sedimentation studies: Examples from two Arkansas Lakes, Journal of the American Water Resources Association 2004, 40, 4, 981–997.

 • [17] Jordan D.C., Fonstad M.A., Two Dimensional Mapping of River Bathymetry and Power using Aerial Photography and GIS on the Brazos River, Texas, Geocarto International 2005, 20, 3, 1–8.

 • [18] Kress W.H., Sebree S.K, Littin G.R, Drain M.A., Kling M.E., Comparison of Preconstruction and 2003 Bathymetric and Topographic Surveys of Lake McConaughy. Scientific Investigations Report 2005-5040, Published by U.S. Department of the Interior and U.S. Geological Survey 2005, 1–27.

 • [19] Dost R., Mannaerts C., Generation of Lake Bathymetry Using Sonar, Satellite Imagery and GIS, ESRI UC 2008, ESRI International User Conference, 2008.

 • [20] Choiński A., Ptak M., Lake Infill as the Main Factor Leading to Lake’s Disappearance, Polish Journal of Environmental Studies 2009, 18, 3, 347–352.

 • [21] Elçi Ş., Bor. A., Çalışkan A., Using numerical models and acoustic methods to predict reservoir sedimentation, Lake and Reservoir Management 2009, 25, 3, 297–306.

 • [22] Fuska J., Leitmanová M., TvorbaDMRdna vodnej nádrže v súčasnom stave, http://www.slpk.sk/eldo/2012/zborniky/014-12/ fuska.pdf, 2012 (In Slovak).

 • [23] Ceylan A., Karabork H., Ekozoglu I., An analysis of bathymetric changes in altinapa reservoir, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2011, 6, 2, 15–24.

 • [24] Yun H.S., Cho J.M., Hydroacoustic application of bathymetry and geological survey for eflcient reservoirmanagement, Journal of the Korean Society of Surveying Geodesy Photogrammetry and Cartography 2011, 29, 2, 209–217.

 • [25] Yesuf H.M., Alamirew T., Melesse A.M., Assen M., Bathymetric Mapping for Lake Hardibo in Northeast Ethiopia Using Sonar, International Journal of Water Sciences 2012, 1, DOI: 10.5772/52886

 • [26] Kubinský D., Lehotský M., Weis K., Changes in bathymetry and land cover of riparian zone of an old artificial water reservoir Veľký Kolpašký, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2014, 9, 1, 171–178.

 • [27] Fuska J., Bárek V., Pokrývková J., Halaj P., Comparison of actual and presumed water capacity of fish pond in Lukáčovce. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety. Burgas 2014, 8, 1, http://www.scientific-publications.net/get/ 1000001/1401631899597186.pdf

 • [28] Fuska J., Bárek V., Pokrývková J., Halaj P., Comparison of actual and presumed water capacity of fish pond in Lukáčovce. In Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety. Burgas 2014, 8, 1, 409–414.

 • [29] Chang T.J., Bayes T.D., McKeever S., Investigating reservoir sediment and watershed erosion using a geographical information system, Hydrological Processes 2003, 17, 5, 979–987.

 • [30] Ławniczak A.E., Choiński A., Kurzyca I., Dynamics of Lake Morphometry and Bathymetry in Various Hydrological Conditions, Pol. J. Environ. Stud. 2011, 20, 4, 931–940.

 • [31] Mcalister J.R., Fox W.E., Wilcox B., Srinivasan R., Reservoir volumetric and sedimentation survey data: A necessary tool for evaluating historic sediment flux and appropriate mitigation response, Lakes and Reservoirs: Research and Management 2013, 18, 3, 275–283.

 • [32] Česák J., Šobr M., Metody batymetrického mapování českých jezer, Geografie 2005, 100, 3, 141–151 (In Czech with English summary).

 • [33] Holubová K., Problémy systematického sledovania eróznosedimentačných procesov v oblasti vodných diel. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 1998 (In Slovak).

 • [34] Štátny ústredný banský archív, Halčiansky pond – Banská Belá – Banský Studenec, map scale 1:10000, 1908.

 • [35] Štátny ústredný banský archív, Cubicmap of beliansky reservoir in Banská Belá, map scale 1:1000, 1855.

 • [36] Štátny ústredný banský archív, Evička pond – Štiavnické Bane, map scale 1:1000, 1971.

 • [37] Kružlic, Osvald, Bakomi pond – Štiavnické Bane” map scale 1:500, 1971.

 • [38] Tirscher, Cubicmap of Brenner reservoir,map scale 1:250, 1897.

 • [39] Štátny ústredný banský archív, Kolpašský reservoir – Banský Studenec, map scale 1:1000, 1889.

 • [40] Kamenár&Muzsnai,Map of calculating the cubic capacity small and large Richnavská lake in Štiavnické Bane - floor plan. map HKG 15787, 97 × 50 cm, colored, scale 1:1000, 1888.

 • [41] Tirscher J., Tezényi J., Determining the volume of the Szélakna big lake in September 1887, map scale 1:1000, 1887.

 • [42] Pravda J., Kusendová D., Aplikovaná kartografia, Geografika, Bratislava, 2007 (In Slovak).

 • [43] Awulachew S.B., Investigation of physical and bathymetric characteristics of Lakes Abaya and Chamo, Ethiopia, and their management implications, Lakes and Reservoirs: Research and Management 2006, 11, 3, 133–140.

 • [44] Kocum J., Janský B., Limnologická studie Čertova jezera, Geografie 2005, 110, 3, 152–175 (In Czech with Englisch summary).

 • [45] Janský B., Šobr M., Kocum J., Česák J., Nová batymetrická mapování glaciálnych jezer na České straně Šumavy, Geografie 2005, 110, 3, 176–187 (In Czech with English summary).

 • [46] Hrdinka T., Antropogenní jezera Česka, Geografie 2005, 110, 3, 210–228 (In Czech with English summary).

 • [47] Webster R., Oliver M., Geostatistics for Environmental Scientists, John Wiley and Sons, New York, 2001.

 • [48] Isaak H.E., Srivastava R.M., Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press, New York, 1989.

 • [49] Deutsch C.V., Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press, New York, 2002.

 • [50] Lichner M., Banská Štiavnica – Svedectvo času, Harmony, Banská Bystrica, 2002 (In Slovak).

 • [51] Kubinský D., Fuska J., Weis K., Lehotský M., Zmeny akumulačného objemu vodných nádrží Veľká Richňavská a Malá Richňavská, Acta Hydrologica Slovaca 2013, 14, 5, 402–413 (In Slovak with English summary).

 • [52] SGÚDŠ: Geologicalmap of Slovak Republic,map scale 1:50000.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Open Geosciences (formerly Central European Journal of Geosciences - CEJG) is an international, peer-reviewed journal publishing original research results from all fields of Earth Sciences such as: Geology, Geophysics, Geography, Geomicrobiology, Geotourism, Oceanography and Hydrology, Glaciology, Atmospheric Sciences, Speleology, Volcanology, Soil Science, Geoinformatics, Geostatistics. The journal is published in the Open Access model.

Search