No Prejudice-Free Society Means no Prejudice-Free Teachers, but Better Times Are Coming: Teachers and Cultural Diversity

Alicja Leix 1
 • 1 Department of School Education, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín nám. T. G. Masaryka 1279 760 01 Zlín Czech Republic

Abstract

Multicultural education tends to be automatically associated with pupils but in practice it places demands on all those involved in the teaching process. Of these the most predominant role is allocated to the teacher who mediates multicultural competence. Pupil attitudes towards foreigners and cultural diversity are not only influenced by multicultural education but also by teachers’ beliefs-and teachers’ beliefs are largely influenced by personal opinions and attitudes. The author presents the results of qualitative analysis performed on the unrestricted responses of 86 Czech teacher trainees and teachers on the topic of their experiences of foreigners. The analysis indicates their personal attitudes to foreigners, foreign cultures and diversity generally, the level of reflection in relation to cultural diversity, and discusses the results in relation to the wider sociocultural context.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dluhošová, H. (2008). Integrace cizinců v České republice. In T. Šišková, Výchova k toleranci a proti rasismu. Sborník. Praha: Portál.

 • Fives, H., & Gill, M. (2015). International handbook of research on teachers’ beliefs (pp.436-452).New York: Routledge.

 • Gavora, P. (2006). Sprievodca metodologiou kvalitativneho vyskumu. Bratislava: Regent.

 • Gay, G. (2015). Teachers’ beliefs about cultural diversity. Problems & possibilities. In H. Fives & M. Gill, International handbook of research on teachers’ beliefs (pp.436-452). New York: Routledge.

 • Graf, S., Hřebíčková, M., Petrjánošová, M., & Leix, A. (in press). Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích. Praha: Academia.

 • Havlík, R. (2007). Česká xenofobie. In N. Pelcová a kol., Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů (pp. 158-170). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

 • Hayes, N. (1996). Principles of social psychology. Hove: Psychology Press. Hladík, J. Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 • Holý, L. (1996). The little Czech and the great Czech nation: National identity and the post-communist transformation of society. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Klvačová, P., & Bitrich, T. (2003). How foreigners are (not) written about. In Nečitelní cizinci. Jak se (ne) píše o cizincích v českém tisku (pp. 54-73). Praha: Multikulturní centrum Praha.

 • Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: MuniPress.

 • Leix, A. (2012). Green glasses. Some less popular aspects of international research cooperation in social science and humanities. In A. Wiegerová (Ed.), Young researchers forum (pp. 111-117).Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství.

 • Leix, A. (2013a). “I was expecting her to be a fanatic catholic, but she was not”. How international exchange programmes reduce prejudice. The New Educational Review, 31, 205-216.

 • Leix, A. (2013b). „Pepiki“ i „Pšonci“: co u siebie wzajemnie lubią, co ich zaskakuje, czego nie lubią, a co wywołuje ich uśmiech? In M. Dębicki & J. Makaro (Eds.), Sąsiedztwa III RP - Czechy.Zagadnienia społeczne (pp. 117-141). Wrocław: Gajt.

 • Macrae, C. N, Milne, A. B., & Bodenhausen, G. V. (2014) Stereotypes as energy-saving devices: A peek inside the cognitive toolbox. In K. Kawakami (Ed.), The psychology of prejudice (pp. 175-200). Los Angeles: Sage.

 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oax, CA: Sage.

 • Pelcová, N. a kol. (2007). Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

 • Peräkylä, A. (2005). Analysing talk and text. In N. K. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed., pp. 869-886). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Petrjánošová, M., & Leix, A. (2013). Languages of border lands, borders of languages: native and foreign language use in intergroup contact between Czechs and their neighbours. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 23(4), 658-679.

 • Průcha, J. (2011). Multikuturní výchova. Příručká nejen pro učitele. Trinton: Praha/Kroměřiž.

 • Richards, T. J., & Richards, L. (1998). Using computers in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Collecting and interpreting qualitative research (pp. 445-462). Thousand Oaks: Sage.

 • Šišková, T. (2008). Výchova k toleranci a proti rasismu. (2nd ed. Updated). Praha: Portál.

 • Ullucci, K. (2007). The myths that blind: The role of beliefs in school change. Journal of Educational Controversy, 2(1). Retrieved May 25, 2015, from http://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=jec

 • Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: MuniPress.

FULL ACCESS

Journal + Issues

Postdisciplinary international journal for humanities and social sciences is published in English by the Slovak Academy of Sciences, Slovakia. The underlying editorial strategy is to advance human self-understanding and communication via publishing innovative theoretical, interpretative, critical and historical contributions transcending traditional disciplinary and cultural frontiers.

Search