Teachers’ experiences with immigrant children in Czech elementary schools

Alicja Leix and Klára Záleská

Abstract

The paper deals with Czech teachers’ experiences of teaching immigrant children in Czech schools at the primary and lower secondary level. Upon introducing the theoretical context the paper presents the results of empirical research based on semi-structured interviews with teachers. The survey demonstrates teachers’ attitudes to the current state of integration of immigrant children and the extent to which they are prepared for teaching this group of children. Teachers have a wide variety of opinion on different measures for improving the education of immigrants. Their attitudes towards immigrant children are largely influenced by the amount of previous experience with teaching immigrant children. An individualized teacher approach to immigrants plays an essential role in the successful integration of immigrant children in schools, as do the quality of interaction with immigrant parents, the similarity of the immigrant family culture to Czech culture and the range of measures designed to improve integration.

 • Agar, M.H. (1980). The professional stranger: An informal introduction to ethnography. New York: Academic Press.

 • ČSÚ. (2015). Number of foreigners. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/cizinci/number-of-foreigners-data.

 • Denzin, N., & Lincoln, Y. (2000). Handbook of qualitative research. (2nd ed.) London: Sage Publications.

 • Doleží, L. (Ed.) (2014). Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). [Starting to teach Czech for children foreigners (lower primary age)]. Praha: AUČCJ. Retrieved from http://www.auccj.cz/wp-content/uploads/2015/01/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-mladsi-skolni-vek.pdf

 • Doleží, L. (Ed.) (2016). Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince (2. stupeň ZŠ a SŠ). [Starting to teach Czech teenage foreigners (upper primary age, secondary school age)]. Praha: AUČCJ. Retrieved from www.auccj.cz

 • Drbohlav, D. (2011). Migrace a (i)migranti v Česku: “Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” [Migration and (i)migrants in the Czech Republic: “Who are we, where do we come from and where are we going?”]. Praha: Slon.

 • Faltová, B. (2011). The support of integration from the perspective of foreigners living in the Czech Republic. Retrieved from http://is.muni.cz/th/322643/pedf_b/?lang=en

 • Gabal, I. (2008). Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR. [An analysis of immigrant access to education and the labor market in the Czech Republic]. Praha: Gabal analysis and consulting.

 • Gavora, P. (2006). Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. [A guide to qualitative research methodologies]. Bratislava: Regent.

 • Günter, M. (2007). Cizinci v ČR. [Foreigners in the Czech Republic]. Retrieved from http://antropologie.zcu.cz/cizinci-v-cr

 • Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. [Ethnic diversity in schools: similarity in difference]. Praha: Portál.

 • Leix, A. (2015a). No prejudice-free society means no prejudice-free teachers, but better times are coming: Teachers and cultural diversity. Human Affairs, 25(3), 302-316.

 • Leix, A. (2015b). Děti z jazykově odlišného prostředí: specifika edukace v Českých mateřských školách z pohledu teorie a praxe. [Children from linguistically diverse backgrounds: the theory and practice of education in Czech nursery schools]. In V. Pacholík, M. Lipnická, E. Machů, A. Leix, & M. Nedělová, Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách (pp. 99 -119). Zlín: Univerzita TomáŠe Bati ve Zlíně, Academia centrum.

 • META (2016). Přijímání cizinců z pohledu zákona. [A foreigner in Czech school]. Retrieved from http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/prijimani-cizincu

 • MŠMT (2006). Multikulturní výchova v RVP. [Multicultural education in FEP BE]. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/450/multikulturni-vychova-v-rvp.html/

 • MŠMT (2012). The education system in the Czech Republic. Retrieved from http://www.msmt.cz/file/27043/download

 • MŠMT (2015). Statistická roČenka školství. [Statistical yearbook of education]. Retrieved from http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

 • MŠMT (2016). Education Act (Act no. 561/2004 Coll., on preschool, primary, secondary, vocational and other education levels, §16, 20). Retrieved from http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

 • Peräkylä, A. (2005). Analysing talk and text. In N.K. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed.) (pp. 869-886). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

 • Průcha, J. (2015). Česká vzdělanost: multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. [Czech education: A multidisciplinary perspective on the phenomenon of national culture]. Praha: Wolters Kluwer.

 • Silverman, D. (2003). Doing qualitative research: A practical handbook. Sage Publications: London.

 • Šindelářová, J. (2011). Metodická doporučení k začleňování ſáků-cizinců do výuky v českých základních školách. [Teaching recommendations to integrate non-native pupils in teaching in Czech primary schools]. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/14329/metodicka-doporuceni-k-zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky-v-ceskych-zakladnich-skolach

 • ÚVČR (2016). Zpráva o situaci národnostních menšin v české republice za rok 2015 [Report on situation of ethnic minorities in 2015]. Retrieved from https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/zprava_2015_vlada_tiskarna.pdf

 • Weitzman, E.A. (2003). Software and qualitative research. In N.K.Denzin & Y.S.Lincoln (Eds.), Collecting and interpreting qualitative materials. (2nd ed.) (pp. 310-340). Thousand Oaks: Sage.

 • Záleská, K. (2015). Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. [Unanticipated effects of integrating immigrant children in Norwegian primary schools]. Studia paedagogica, 20(1), 117-132. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1115/1369

Purchase article
Get instant unlimited access to the article.
$42.00
Price including VAT
Log in
Already have access? Please log in.


Journal + Issues

Postdisciplinary international journal for humanities and social sciences is published in English by the Slovak Academy of Sciences, Slovakia. The underlying editorial strategy is to advance human self-understanding and communication via publishing innovative theoretical, interpretative, critical and historical contributions transcending traditional disciplinary and cultural frontiers.

Search