Some Remarks on the Stormy Relationship Between the Detectorists and Archaeological Heritage in Poland

Agnieszka Makowska 1 , Agnieszka Oniszczuk 1  and Marcin Sabaciński 1
 • 1 National Heritage Board of Poland, Warsaw 00-924, ul. Kopernika 36/40, Poland

Abstract

The paper discusses the issue of the use of metal detectors in Poland in its legal and practical aspects. The possession and the use of metal detectors in Poland is legal, but to search for portable monuments a permit is required. All historical and archaeological finds belong to the State. Detectorists, whose number is estimated to over 50,000, commonly break the law by conducting illegal searches and by appropriation of the discovered objects. This paper describes legal and illegal activities of the detectorist community, giving numerous examples. The authors address the issue of prospects of cooperation between archaeologists and detectorists and comment on the attempts of the latter to depreciate archaeology and the principles of modern heritage management, as well as their rivalry with professional researchers. The authors believe that archaeologists should, therefore, speak and act for archaeology and heritage, instead of accepting the views of the detectorists. The paper also presents threats to archaeological heritage resulting from illegal metal detecting, and draws attention to the problem of low social awareness regarding the rules and needs of archaeological heritage protection in Poland. Solving these issues requires multidimensional activity, encompassing education and training, as well as the consequent prosecution of crimes against archaeological heritage.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borkowski, W. (2015). Rakiety w obronie Warszawy w 1831 roku. Korpus Rakietników Królestwa Polskiego. In W. Borkowski, N. Kasparek (Eds.), Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom II. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 12-13, 345-377, 477. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

 • Borkowski, W., & Kasparek N. (Eds.). (2014). Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 11. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

 • Borkowski, W., & Kasparek N. (Eds.). (2015). Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 12-13. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

 • Florjanowicz, P. (2011). Implementing the Educational Strategy of the National Heritage Board of Poland within the Scope of Combating Crime against Archaeological Heritage. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera, et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.103-106). Warszawa: National Heritage Board of Poland.

 • Florjanowicz, P. (2013). The value of archaeology: Resource, heritage or pure fun? In: A. Lagerlöf (Ed.), Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management. EAC Occasional Paper, 8. (pp.73-38). Namur: Europae Archaeologiae Consilium.

 • Grabowski, M. (2016). The legal basis and organization of rescue archaeology in Poland. In P. Florjanowicz (Ed.), When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century. EAC Occasional Paper No. 11. (pp.113-118). Namur: Europae Archaeologiae Consilium.

 • ICOMOS. (1990). Charter for the protection and management of the archaeological heritage. http://www.icomos.org/charters/ arch_e.pdf (02.03.2016).

 • Karl, R., & Möller, K. (2016). Empirische Untersuchung des Verhältnisses der Anzahl von Metallsucher Innen im deutschbritischen Vergleich. Oder: wie wenig Einfluss die Gesetzeslage hat. Archäologische Informationen, 39, 1-12.

 • Kłos, A. (2014, September 20). MSHE pod Grunwaldem. MSH Exploratorzy.pl, http://exploratorzy.pl/mshe-pod-grunwaldem (26.02.2016).

 • Kobyliński, Z., & Szpanowski P. (2009). Metal Detector Users and Archaeology in Poland: The Current State of Affairs. In S. Thomas, P. G. Stone (Eds.), Metal detecting and archaeology. (pp.13-24). Woodbridge: The Boydell Press.

 • Korporacja Badawcza Pretendent (2011). Badanie społeczne dotyczące wiedzy o dziedzictwie i zabytkach (Unpublished survey results). Wrocław-Warszawa.

 • Kozioł, A., Trelka, M. & Florjanowicz, P. (2013). Społeczno - gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 • Łasiczka, C. (2016, February 11). Jak zostać poszukiwaczem skarbów? Rozmowa z Michałem Młotkiem (Episode of the OFF Czarek programme) [audio podcast]. Radio TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Jak-zostac-poszukiwaczemskarbow- Rozmowa-z-Michalem-Mlotkiem/34285 (26.02.2016).

 • Łasiczka, C. (2016, February 12). Archeolog kontra poszukiwacze skarbów. Rozmowa z prof. Przemysławem Urbańczykiem (Episode of the OFF Czarek programme) [audio podcast]. Radio TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Archeologkontra- poszukiwacze-skarbow-Rozmowa-z-prof-Przemyslawem-Urbanczykiem/34324 (26.02.2016).

 • Mechliński, M. (2010). Polskie Wojska Rakietowe 1823-1831 (Unpublished BA dissertation). Warszawa: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2014). Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Ochrona Zabytków [Special annex], 67 (2). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 • Naczelny Sąd Administracyjny. (2016). Wyrok w sprawie ze skargi kasacyjnej A. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 1282/13 w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kwietnia 2013 r. w przedmiocie pozwolenia na przeprowadzenie poszukiwań zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych. File number: II OSK 1202/14.

 • Oniszczuk, A. (2014). The convention in action – Poland almost 20 years after the ratification of the Valletta Convention. In V. M. van her Haas, P. A. C. Schut (Eds.), The Valletta Convention: Twenty Years After Benefits, Problems, Challenges. EAC Occasional Paper, 9. (pp.63-68). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium.

 • Oniszczuk, A. (2015). Whom do we dig for or are we ready for a dialogue with heritage communities? In G. J. Sayej, D. Henson & Y. F. Willumsen (Eds.), Managing Archaeological Heritage. (pp.6-15). Kristiansand: Vest-Agder-Museet.

 • Paszkiewicz, B. (2008). Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia)/A Hoard of Polish and Moravian bracteates from Lubomia in Upper Silesia (the beginning of the fourteenth century)/Poklad polských a moravských brakteátů z Lubomie v Dolním Slezsku (počátek 14. století). Numismatický sborník, 23, 123–161.

 • Prospektor [anonymus] (n.d. a).Grodzisko – badania terenowe. Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://sakwa.org/index.php/8-relacje/154-grodzisko-badania-terenowe (26.02.2016).

 • Prospektor [anonymus] (n.d. b). Wiosenna wyprawa na grodzisko. Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://www.sakwa.org/index.php/8-relacje/148-wiosenna-wyprawa-na-grodzisko (26.02.2016).

 • Redakcja MSH Exploratorzy.pl (2015 June 29). Odkrycia MSHE w pałacu w Falentach i na pobojowisku Bitwy pod Raszynem. MSH Exploratorzy.pl. http://exploratorzy.pl/odkrycia-mshe-w-palacu-w-falentach-i-na-pobojowisku-bitwy-pod-raszynem (26.02.2016).

 • Reszka, P. P. (2014 April 11). Policja jak w Europie Zach. Przynajmniej w tym jednym. Gazeta Wyborcza Lublin. http://lublin. wyborcza.pl/lublin/1,48724,15777568,Policja_jak_w_Europie_Zach__Przynajmniej_w_tym_jednym.html#LokLubTx (15.02.2016).

 • Sabaciński, M. (2011a). Crimes against archaeological heritage in the context of how archaeology is perceived by society. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.131-134). Warsaw: National Heritage Board of Poland.

 • Sabaciński, M. (2011b). Cooperation between the National Heritage Board of Poland and the Allegro auction website in the campaign against the illegal trade of achaeological artifacts. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.107-110). Warszawa: National Heritage Board of Poland.

 • Sabaciński, M. (2012). Muzealnik na rozdrożu. Głos w sprawie przekazywania muzeom znalezisk archeologicznych z amatorskich odkryć. Muzealnictwo, 53, 93-99.

 • Skaldawski, B. (2011). Cooperation between services combating crimes against cultural heritage and institutions specialising in monument protection. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.91-98). Warszawa: National Heritage Board of Poland.

 • Sobierajski, Ł. (2013 October 10). Reduta Ordona okradziona i uratowana zarazem. MSH Exploratorzy.pl. http://exploratorzy. pl/reduta-ordona-okradziona-i-uratowana-zarazem (26.02.2016).

 • Sulowski, K. (2016, February 14). Szukał skarbów na starożytnym cmentarzysku. Sąd wydał wyrok bez precedensu. Gazeta Wyborcza Lublin. http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19623679,szukal-skarbow-na-starozytnym-cmentarzyskusad- wydal-wyrok.html (15.02.2016).

 • “Wiślanin”, M. (n.d.). Wydobyliśmy zabytki z czasów rzymskich! Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://sakwa.org/index.php/artykuly/8-relacje/134-wydobylismy-zabytki-z-czasow-rzymskich (26.02.2016).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search